Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 januari, 2020

Sveriges kommuner allt positivare till återbruk

Intresset för återanvändning av byggprodukter ökar hos Sveriges kommuner. Men enligt en undersökning gjord av IVL på uppdrag av Avfall Sverige ser många ett hinder för att kunna införa detta.

Avfall Sverige har nu försökt identifiera såväl utmaningar som möjligheter som påskyndar utvecklingen mot ökad återanvändning.

[ Annons ]

– Den högsta återbrukspotentialen för bygg- och rivningsavfall finns bland helt nya varor och material som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde bland till exempel dörrar, fönster, sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Ett visst värde finns också bland produkter med ett antik- eller designvärde, säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

I dag återbrukas endast ett tiotal ton av de över nio miljoner ton avfall som produceras i Sverige varje år.

De hinder som Avfall Sverige nu identifieras utgörs främst av brist på information och kunskap i hela återbrukskedjan, ett allmänt lågt intresse i byggbranschen av att lämna in byggavfall till återbruk samt den stora variationen av produkter som gör det svårt att skala upp återanvändningen.

– Bygg- och rivningsavfall måste minska, det är ett oerhört resursslöseri med värdefulla material. Det är positivt att många kommuner nu vill arbeta aktivt med frågan, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]