Publicerat 7 september, 2018

Sveriges första riksarkitekt utsedd

Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt. Han har en bakgrund som stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad och är även utredaren bakom den nya arkitekturpolitiken.

Förutom Christer Larsson anställer även Boverket Monica von Schmalensee, ordförande i regeringens Råd för hållbara städer samt före detta vd för White arkitekter . Bägge uppdrag är dock tidsbegränsade till dess att en ordinarie riksarkitekt utses.

[ Annons ]

– I Sverige har vi riksåklagare, riksrevisorer, riksbibliotekarie och riksantikvarie. Äntligen får vi en riksarkitekt som kan stärka möjligheterna att skapa goda livsmiljöer. Med riksarkitekten på plats kan Boverkts arkitekturarbete dra igång på allvar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Riksarkitektens roll är bland annat att genomföra det uppdrag som Boverket fick av regeringen till följd av propositionen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, som antogs av riksdagen i maj i år.

– Vi har gått från sämst i klassen till föregångsland med den nya arkitekturpolitiken. Jag är glad att det blir just arkitekterna Christer Larsson och Monica von Schmalensee som lägger denna viktiga första grund för att genomföra den nya politiken. Nu börjar arbetet! säger Tobias Olsson.

Bostadsminister Peter Eriksson välkomnar utnämningen av Christer Larsson.

– Jag gratulerar Christer Larsson till den viktiga utnämningen. Arkitekturens roll behöver uppvärderas. Riksarkitektens uppgift kommer också vara att stötta kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Riksarkitekten kommer också ansvara för att bygga upp Boverkets nya enhet i Malmö inom arkitektur, säger bostadsminister Peter Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]