I en kommentar till oppositionens budgetförslag uppmanar Sveriges Byggindustrier regering och opposition att enas om en samsyn kring ett ökat byggande. Framförallt förordar man gemensamma långsiktiga lösningar för att skapa stabila spelregler för byggbranschen.
Publicerat 4 oktober, 2013

Sveriges Byggindustrier efterlyser ökad politisk samsyn

I en kommentar till oppositionens budgetförslag uppmanar Sveriges Byggindustrier regering och opposition att enas om en samsyn kring ett ökat byggande. Framförallt förordar man gemensamma långsiktiga lösningar för att skapa stabila spelregler för byggbranschen.

Sveriges Byggindustrier säger i sin kommentar till oppositionens budgetförslag att det är glädjande att både regering och opposition ser behovet av ett ökat bostadsbyggande och kortare byggprocesser. Samtidigt efterlyser man långsiktiga och stabila spelregler för byggbranschen för att kunna öka byggandet.

[ Annons ]

Bransch- och arbetsgivarorganisationen föreslår vidare att förslaget om en nationell byggpakt skulle kunna ligga till grund för åtgärder som genomförs med brett politiskt stöd för att främja bostadsbyggandet. Ett första steg för detta vore att regeringen och oppositionen söker en samsyn kring ett ökat byggande, vilket sänder signaler till byggbranschen om att man tar det alltför låga bostadsbyggandet på allvar. Sveriges Byggindustrier säger också att man själv gärna deltar i en sådan diskussion.

Sveriges Byggindustrier välkomnar också att oppositionen vill behålla ROT-avdraget som man menar bidrar till fler vita jobb och ökad sysselsättning för seriösa företag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]