Publicerat 21 september, 2020

Sveriges betongproduktion fortsätter att öka

Betongproduktionen i Sverige fortsatte upp under andra tertialet och uppskattas till 2,04 miljoner kubikmeter, cirka åtta procent högre än jämfört med samma period 2019. Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisation Svensk Betong.

I betongindikatorn för 2020 ses hittills ingen effekt kopplad till pågående corona-situation. Betongproduktionen fortsätter att öka även om framtidsläget är väldigt osäkert. Bedömningen är att allt fler signaler, bland annat från Byggföretagen, pekar på en ökad risk för att projekt och investeringar skjuts på framtiden.

”Byggsektorn och betongbranschen har förutsättningar för att hålla igång Sverige i dessa osäkra tider. Vår uppmaning är en fortsatt hög byggtakt där bland annat det offentliga har en viktig roll i att hålla fast vid sina investeringsplaner men också se över möjligheterna till att tidigarelägga projekt och öka drift och underhåll. Återstarten av Sverige är viktigt för hela samhället där det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och infrastruktur”, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]