Tomas Ernhagen, chefekonom för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans.
Publicerat 13 februari, 2017

Sverigebarometern: Lönsamheten fortsätter uppåt 2017

Lönsamhetsutvecklingen för svenska fastigheter gjorde 2016 till ett bra transaktionsår. 80 procent av landets fastighetsägare är optimistiska även för årets utveckling.

Fastighetssektorn hänger med uppåt i den svenska ekonomins tillväxt. Av Fastighetsägarnas senaste Sverigebarometer framgår det att högre hyror och stigande fastighetspriser håller uppe lönsamheten och optimismen inför årets resultat. Drygt 8 av 10 tillfrågade fastighetsägare är nöjda med lönsamhetsutvecklingen.

[ Annons ]

Fastighetspriserna var under 2016 stabila eller stigande i samtliga bestånd. Bäst har det gått för bostäder där 70 procent av fastighetsägarna uppger att priserna stigit, trots att hyresutvecklingen varit svagare än i övriga segment. Räknas inflationen bort, föll faktiskt bostadshyrorna under 2016. Detta mönster förväntas hålla i sig även 2017.

– Att priserna på hyresbostadsfastigheter förväntas utvecklas väl, trots den svaga hyresutvecklingen, beror främst på möjligheten att ombilda dessa till bostadsrätter samt att institutionella placerare ser bostäder som ett bra alternativ till lågavkastande statsobligationer. Stigande räntor och fallande priser på bostadsrätter kan därmed skapa problem, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

87 procent av fastighetsägarna spår att lönsamheten under 2017 kommer att ligger kvar på samma goda nivå som idag eller förbättras ytterligare. Det finns också en stark förväntan om fortsatt gynnsam pris- och hyresutveckling. 66 procent av fastighetsägarna räknar med stigande kontorshyror. Optimismen är störst i Stockholm där drygt 80 procent av fastighetsägare räknar med högre kontorshyror. I övriga landet är ungefär varannan fastighetsägare av samma uppfattning.

– Cirka 60 procent av fastighetsägarna i Stockholm, Göteborg och Malmö uppger att de planerar att genomföra större fastighetsköp under 2017. Även om intresset är svalare i övriga landet, antyder svaren i vår barometer att 2017 kan bli ytterligare ett i raden av starka transaktionsår, säger Tomas Ernhagen.

Några siffror ur Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2017

Finansieringsmöjligheter: 95 procent av fastighetsägarna uppger att tillgången till bankfinansiering är god eller mycket god.

Kontorsvakanser: 40 procent av fastighetsägarna uppger att kontorsvakanserna minskad under 2016.

Kontorshyror: 54 procent av fastighetsägarna uppger att kontorshyrorna ökade 2016. I Stockholm uppgav 77 procent att hyrorna ökat, i Göteborg och Malmö är motsvarande siffror cirka 60 procent.

Pris på kontorsfastigheter: 32 procent av fastighetsägarna i Stockholm tror att priserna på kontorsfastigheter kommer att stiga under 2017. I Göteborg och Malmö är motsvarande siffra 15 respektive 10 procent.

Planerade fastighetsköp: I Stockholm, Göteborg och Malmö uppger 55-60 procent av fastighetsägarna att de planerar större fastighetsköp under 2017, motsvarande siffra för övriga orter är 28 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]