Publicerat 20 januari, 2020

Sverige sämst i Norden

Kräftgången fortsätter. Sverige har nu lägst antal påbörjade bostäder per capita av de nordiska länderna. Detta visar Sveriges Byggindustriers sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna.

Sverige är sämst i Norden när det kommer till antalet påbörjade lägenheter per capita. I sin senaste rapport som gäller prognosperioden 2019-2020 noterar Sveriges Byggindustrier flera, ur ett svenskt perspektiv, dystra siffror:

[ Annons ]

  • Sverige har nu lägst antal påbörjade bostäder per capita av de nordiska länderna.
  • Sverige har störst procentuellt tapp i totala bygginvesteringar (-4%).
  • Sverige har störst procentuellt tapp i bostadsinvesteringar (-13%) .
  • BNP-tillväxten för 2020 bedöms till 0,9 procent vilket är lägst i Norden.

–  Den nordiska konjunkturen mattas av. Bostadsbyggandet nådde sin topp 2017. Störst är fallet i Sverige där bostadsinvesteringarna minskar med 13 procent under prognosperioden 2019-2020. Av samtliga nordiska länder kan bara Island visa ett ökat bostadsbyggande under 2020, säger Johan Deremar, prognosansvarig, Sveriges Byggindustrier.

De totala bygginvesteringarna i Sverige minskar med fyra procent under perioden 2019-2020. I Finland är minskningen två procent – medan övriga nordiska länder visar tillväxt.

–  Precis som i Sverige förs det i Finland diskussioner kring hur reglerna för bostadslån ska utformas för att inte hämma nyproduktionen av bostäder, säger Johan Deremar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]