[ Annons ]

21 län ska bli till sex storregioner. Det föreslår regeringens utredning. I juni läggs ett skarpt förslag fram. Illustration: Statens offentliga utredningar
Publicerat 10 mars, 2016

Sverige kan delas in i sex storregioner

Ett antal län kan snart försvinna. En utredning från regeringen vill istället dela in Sverige i sex storregioner. Men en effektivare samordning för bostadsbyggande lär det inte bli, enligt Fastighetsägarnas näringspolitiska expert.

På onsdagen presenterade en av regeringen tillsatt utredning ett förslag om att dela in Sverige i sex storregioner istället för i de 21 landsting som finns idag.

[ Annons ]

– Den indelning vi har idag skapades under 1600-talet i ett Sverige som såg väldigt annorlunda ut än idag. Regeringens ambition är ett Sverige som håller ihop och där styrkeförhållandena mellan landets olika delar utjämnas och där välfärden är likvärdig i hela landet. Sverige skulle må bra av jämnstarka regioner, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Bakgrunden till den nu pågående utredningen är att regeringen anser att den regionala samhällsorganisationen i dagsläget är allt för splittrad då hälften av landets befolkning bor i endast tre län medan resten är utspridda över 18. Förra året tillsattes Indelningskommittén – en utredning på uppdrag av regeringen – för att ta fram förslag på hur en ny indelning av landet kan utformas.

Förhoppningen med den nya indelningen är att öka den ekonomiska stabiliteten i de nybildade regionerna. Förslaget ska vara helt färdigt i juni. Onsdagens uppgifter presenteras av Indelningskommittén som ett ”diskussionsunderlag”.

SKL:s ordförande Lena Micko ser positivt på att Indelningskommittén tagit fram ett diskussionsunderlag.
– Vi ser gärna ett förslag i juni så en ny indelning kan vara möjlig 2019, säger hon och fortsätter;

– Befolkningen ökar snabbt och kraven på välfärdstjänster växer. Vi behöver en effektiv, modern och välfungerande samhällsorganisation.

Fastighetsägarna Sveriges näringspolitiska expert Rikard Silverfur är tveksam till att färre landsting skulle innebära en mer produktiv samordning för bostadsbyggande om inte länsstyrelsernas befogenheter via de statliga ingripandegrunderna och roll i planeringen samtidigt förändras. Han efterlyser också att de regionala fysiska program som föreslogs i den tidigare utredningen ”En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning” blir bindande att följa för kommunerna.

– Det är såklart positivt med mer stabil ekonomi för vem det än berör. För den fysiska planeringen riskerar dock förändringen inte att ge någon effekt om inte de regionala aspekterna kring fysisk planering samtidigt ges större tyngd i förhållande till det kommunala planmonopolet, säger Rikard Silverfur.

 

Här är de sex storregioner som utredningen föreslår

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.

3) Stockholm och Gotland.

4) Västra Götaland, Halland och Värmland.

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg.

6) Skåne och Blekinge.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]