Sverige är den fjärde största investeringsmarknaden i Europa och har dessutom världsdelens högsta antal kvadratmeter köpcentrum per capita. Det visar en ny rapport över detaljhandeln i Europa från TH Real Estate.
Publicerat 26 oktober, 2015

Sverige har flest kvadratmeter köpcentrum per capita

Sverige är den fjärde största investeringsmarknaden i Europa och har dessutom världsdelens högsta antal kvadratmeter köpcentrum per capita. Det visar en ny rapport över detaljhandeln i Europa från TH Real Estate.

Sverige lyfts fram som en nyckelmarknad i den nya rapporten från TH Real Estate och rankas som nummer ett i Europa när det kommer till antal kvadratmeter köpcentrum per capita. Det bör dock ses i kontexten av att svenska konsumenter är bland de rikaste i Europa och det kalla klimatet gör att köpcentrum är mer attraktiva än shoppinggator.

[ Annons ]

Sverige beskrivs i rapporten som en mogen marknad med en hyrestillväxt över medel. Avkastningen bedöms ligga runt 5,0 – 5,75 % för köpcentrum utanför Stockholms innerstad och på 4,0 till 4,5 % för köpcentrum i innerstaden.

Rapporten beskriver den svenska detaljhandelsmarknaden som mogen med professionella detaljhandelsaktörer och hyresvärdar. Utmärkande för Sverige är att flera stora kedjor har utvecklat en rad olika varumärken för att dra nytta av kännedom om kunder och konsumentbeteende vilket ger dem en god etableringsexpertis.

Att samarbeta med flermärkeskedjor kan enligt TH Real Estate också vara till nytta för hyresvärdar eftersom det ger möjlighet att komma överens om paketavtal och lättare kunna genomföra förvaltningsinitiativ. Trots att Sverige domineras av starka nordiska varumärken ökar andelen internationella varumärken. Inflödet av internationella varumärken har bidragit till ökad konkurrens på den svenska detaljhandelsmarknaden.

I en av slutsatserna i rapporten påtalas behovet av att alla investeringsstrategier bör vara tillräckligt elastiska för att kunna anpassas efter marknadsförutsättningar och ha flexibilitet att snabbt kunna styras om mot den mest attraktiva marknaden. Förmågan att snabbt mobilisera kapital och utnyttja de attraktiva möjligheter som dyker upp på marknaden kommer att vara avgörande.

Tidigare i Fastighetstidningen:

Morgondagens konsument – same, same but different

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]