Med de planekonomiska förhållanden som råder i den svenska hyressektorn har Sverige ingen hyresmarknad i egentlig mening. Det menar Per Anders Bergendahl som står bakom Hyresbostadsutredningen. Nu vill han se en genomgripande reformering.
Publicerat 25 september, 2013

”Sverige har egentligen ingen hyresmarknad”

Med de planekonomiska förhållanden som råder i den svenska hyressektorn har Sverige ingen hyresmarknad i egentlig mening. Det menar Per Anders Bergendahl som står bakom Hyresbostadsutredningen. Nu vill han se en genomgripande reformering.

Begreppet hyresbostadsförsörjningssystem vore mer rättvisande för den svenska hyressektorn, snarare än hyresmarknad. Det menar Per Anders Bergendahl, regeringens särskilda utredare i Hyresbostadsutredningen. I den debattartikel i SVD Brännpunkt skriver han idag att det är dags för en genomgripande reformering.

[ Annons ]

”Dagens regelverk och verksamhetsförutsättningar motverkar uppkomsten av en fungerande hyresmarknad. Det finns i dag inte någon hyresmarknad i egentlig mening”, skriver Per Anders Bergendahl och fortsätter;

”Villkoren för dagens hyressektor påminner på flera sätt om planekonomiska förhållanden. Prissystemet är satt ur spel, köerna är långa, fördelning av tillgängliga lägenheter sker efter kötid och vissa andra kriterier, det offentliga har en stor roll och stora bostadsområden är i dåligt skick. Andra grupper gynnas än de som ofta lyfts fram i ideologiskt färgade tal över systemets förträfflighet.”

I sin debattartikel betonar skribenten att lösningen inte är att släppa marknaden helt fri. Däremot anser han att en fungerande hyresmarknad måste utgå från hyresgästernas trygghet och marknadsförutsättningar som gör det lönsamt att tillhandahålla hyresrätter där bristen idag är som störst.

”Det intressanta alternativet till dagens regelverk med bruksvärde- och förhandlingssystem är inte en oreglerad marknad där hyresgäster kan skinnas ohejdat av skrupelfria hyresvärdar. Av personer som förespråkar att de nuvarande bruksvärde- och förhandlingssystemen bevaras går det ibland att få intryck av att en oreglerad marknad skulle vara alternativet – och att begreppet ”marknadspris” är liktydigt med en sådan oreglerad marknad.

Tvärtom måste en central utgångspunkt för en reformering och skapandet av en hyresmarknad enligt min mening vara trygghet för hyresgästerna. En annan central utgångspunkt är givetvis marknadsförutsättningar som gör investeringar i bostäder och uthyrning intressant för presumtiva hyresvärdar.”

Läs hela Per Anders Bergendahls debattartikel här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]