Peter Stein. Foto: David Grossman
Publicerat 25 februari, 2016

Sverige blir allt yngre

Landets befolkning har aldrig vuxit lika snabbt som nu, och snart är svenskarna under 15 år lika många som de över 65. ”Vi står inför demografiska utmaningar utan motstycke eller historiska erfarenheter att luta oss mot”, säger demografen och nationalekonomen Peter Stein.

Någon följer sin dröm och flyttar utomlands. En annan firar sin hundrade födelsedag. En tredje flyr från krig och beviljas uppehållstillstånd. En och en är de bara en siffra i statistiken, men när antalen mångfaldigas och mäts uppenbarar sig demografiska ledtrådar om vilka trender och utmaningar Sverige kan vänta sig i framtiden.

[ Annons ]

En färsk demografisk kartläggning avslöjar en trend som väntas stå inför dörren väldigt snart, nämligen att andelen invånare mellan 0-15 år redan om tio år kommer att vara lika stor som andelen över 65.

– Den äldre delen av befolkningen blir också större, men vi kan inte bara fokusera på vilka utmaningar det för med sig. Att gruppen unga snart kommer ikapp innebär en lika stor utmaning, till exempel genom en kraftigt ökad efterfrågan på samhällsfastigheter, men det tycks ingen riktigt ha tänkt på ännu, säger Peter Stein, vd på företaget Stein Brothers.

Hans senaste sammanställning om landets befolkningsutveckling visar på flera anmärkningsvärda trender även innan invandringens påverkan tagits med i beräkningen.

– Tillväxten har varit rekordstor de senaste åren även utan asylströmmarna två år bakåt i tiden. Hur de påverkar läget kommer inte att slå igenom i statistiken innan alla människor är folkbokförda, förklarar Peter Stein och fortsätter;
– Men även utan invandringen så har vi inte haft såhär stora årliga födelsetal sedan 1960- och 1990-talen. Konsekvensen är att de unga blir väldigt många fler, och det hade inte många trott för bara några år sedan.

Utmaningarna som följer av en större andel unga drabbar inte minst avfolkningskommuner där befolkningen nu ökar enligt Peter Steins statistik.

– Det kommer inte att räcka att bara hitta lokaler för skolor och barnomsorg, det kommer ju också att krävas människor som kan jobba som lärare och andra resurser.

Hur invandringen kommer att påverka demografin när den väl blir synlig i statistiken är svårt för Peter Stein att sia om, men han är övertygad om att invandringen i sig inte är tillräcklig för att täcka upp samhällets framtida behov.

– Invandring som arbetskraft räcker till en viss gräns, men definitivt inte tillräckligt långt. En ny migrationsvåg kommer att göra utmaningarna ännu större för bland annat infrastruktur och skolväsendet.

Blickar man ännu längre fram i tiden antyder statistiken att befolkningen väntas öka varje år fram till år 2060, men troligtvis inte i samma takt som den ökar just nu. Därtill väntas större flöden av både in- och utvandring.

Hur väl rustade är vi i Sverige för att hantera befolkningsutvecklingen?

– Sverige står inför en demografisk utmaning som saknar motstycken, helt utan några historiska erfarenheter att luta sig emot. Stora påfrestningar väntar för nästan alla kommuner. Det viktiga är inte om man gillar eller ogillar utvecklingen. Nu handlar det om att gilla läget.

Såhär gamla väntas svenskarna vara år 2020:

0-15: 19,1 %

16-18: 3,3 %

19-29: 13,5 %

30-64: 43,8 %

65-79: 14,8 %

80+: 5,2 %

 

Och såhär gamla väntas vi vara år 2025:

0-15: 19,4 %

16-18: 3,5 %

19-29: 12,5 %

30-64: 44,0 %

65+: 20,4 %

Källa: Rapporten Befolkningsexplosionen – så snabbt växer Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]