[ Annons ]

Publicerat 29 mars, 2017

”Sverige behöver en ny social bostadspolitik”

För tre år sedan släppte Nybyggarkommissionen en rapport med 63 förslag för att öka bostadsbyggandet. Vad har hänt sedan dess? Det var en av frågorna som diskuterades under ett panelsamtal på konferensen Bostadsforums första dag.

Olle Wästberg, som tillsammans med Göran Persson och Agneta Dreber var en av kommissionärerna i Nybyggarkommissionen, inledde panelsamtalet med att berätta om några av de förslag som för tre år sedan presenterades av gruppen i syfte att öka bostadsbyggandet och sätta bostadspolitiken på agendan.

[ Annons ]

– Syftet var att lyfta upp bostadsfrågan på bordet för att det skulle bli en viktig fråga för politikerna. Det tycker jag att vi lyckades med, säger Olle Wästberg.

Betänkandet som presenterades 2014 innehöll ett bostadspolitiskt paket med 63 förslag på hur Sverige skulle kunna minska bostadsbristen. Idag, tre år senare, har en del av förslagen genomförts.

– Flera av förslagen som lades fram för tre år sedan går igen i det man från den nuvarande regeringens sida valt att se över. En viktig linje i förslagen var förenklingar, där har mycket genomförts eller är på väg att genomföras. Det som då var kontroversiellt, som exempelvis bullerreglerna, har blivit mindre kontroversiellt idag, säger Olle Wästberg.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo var en av deltagarna i panelsamtalet på Bostadsforum. Han höll med Olle Wästberg om att Nybyggarkommissionen spelat en viktig roll i arbetet med att sätta fokus på bostadsfrågan i svensk politik.

– Nybyggarkommissionen lyckades sätta fokus på bostadsproblematiken i Sverige. Tittar man på problematiken som finns idag är det de som är ”insiders”, det vill säga de som redan har en bostad, som styr politiken och inte de som står utanför bostadsmarknaden. Ska man försämra villkoren för de som redan har en bostad tar man en stor politisk risk. Därför måste vi få till en blocköverskridande sammanslutning där man tittar på skattefrågor, social bostadspolitik och hyresregleringen för att komma fram till gemensamma lösningar på dagens problematik.

Peter Wågström, koncernchef på NCC, höll med.

– Det är mycket som har hänt de senaste fem åren. Politikerna är rätt överens om det mesta, problemet är bara att de inte vågar erkänna det förrän efter valet.

Regeringens 22 bostadspolitiska förslag som presenterades i juni förra året ansår samtliga paneldeltagare var viktiga för att förenkla byggandet. Men vad som däremot fattades i förslagen var de stora frågorna för att kunna förändra bostadspolitiken i grunden.

– De små förenklingarna är viktiga, men nu måste de stora finansiella frågorna upp på bordet liksom den sociala bostadspolitiken. De senaste åren har vi byggt för de som har råd att betala. Nu måste vi göra något för de som står utanför bostadsmarknaden, säger Peter Wågström.

Att det behövs en ny social bostadspolitik för att minska segregeringen och få in de som står utanför bostadsmarknaden var panelen enig om. Billiga bostäder i områden som inte är traditionella låginkomstområden och ett ökat bostadsbidrag efterfrågades.

– Det finns ett behov av att lägga nya lösningar på bordet. Det bostadsbidrag vi har idag existerar knappt, vilket betyder att resan för de som står utanför bostadsmarknaden har blivit ännu längre. Den modell vi jobbar med idag skapar en segregation som vi skulle slippa om vi hade en mer jämlik social bostadspolitik, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]