[ Annons ]

96 procent anser att Sverige är en attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar. Trots osäkra kapitalmarknader bedömer investerare att transaktionsvolymen på den svenska marknaden kommer att öka även under 2013 visar nya rapport från Ernst & Young.
Publicerat 18 januari, 2013

Sverige attraktiv marknad för fastighetsinvesterare 2013

96 procent anser att Sverige är en attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar. Trots osäkra kapitalmarknader bedömer investerare att transaktionsvolymen på den svenska marknaden kommer att öka även under 2013 visar nya rapport från Ernst & Young.

500 fastighetsinvesterare har deltagit i en nya rapport från Ernst & Young om fastighetsmarknaden 2013. Förra år ansåg 78 procent att i en direkt jämförelse med andra länder är Sverige en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar. I år har siffran stigit till 96 procent och rapporten spår ett gott år för den svenska marknaden.

[ Annons ]

– I tider av oro i övriga delar av Europa och eurokris anser investerarna att Sverige stärker sin roll som en fortsatt attraktiv fastighetsmarknad. Trots att marknaden är tämligen liten sett till andra länder är transaktionsvolymen hög. Det visar på en god likviditet i marknaden, något som är positivt ur investerarperspektiv. Bakgrunden till Sveriges attraktivitet är, utöver den höga likviditeten, bland annat det stabila politiska och ekonomiska klimat som vi kan uppvisa tillsammans med en enkelhet att köpa och sälja fastigheter, säger Daniel Öberg, ansvarig för fastighetstransaktioner inom Ernst & Young Real Estate.

Sju av tio av de tillfrågade investerarna bedömer att transaktionsvolymerna i Sverige ökar 2013 jämfört med föregående år. Ökningen bedöms drivas av internationella investerare och av att det genomsnittliga transaktionsvärdet ökar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]