Publicerat 15 september, 2021

Svenskarnas förmögenhet ökade kraftigt under Q2 – SEB:s sparbarometer

De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under andra kvartalet tack vare stigande bostadspriser och fortsatt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det skriver SEB i senaste sparbarometern.

Nettoförmögenheten ökade med 6,3 procent till 1 311 miljarder kronor och uppgick vid utgången av kvartalet till 22 235 miljarder kronor. Det största skälet till uppgången är kraftigt stigande fastighetstillgångar (5,6 procent).

Nysparandet uppgick till 229 miljarder kronor och utgör det högsta nysparandet hittills för ett kvartal.

Vad gäller skulderna kom dessa att öka med 1,9 procent till 92 miljarder kronor. Det visar på en uppåtgående trend då ökningstakten var 1,4 procent under förra kvartalet och har varit i snitt 1,5 procent över de senaste tio åren.

”Låga räntor och kraftigt stigande bostadspriser har under en lång period drivit upp hushållens skulder till rekordnivåer och det andra kvartalet var inget undantag. Det som däremot är anmärkningsvärt är att både förmögenheten och de disponibla inkomsterna växte snabbare än skulderna, vilket gör att hushållens skuldkvot sjunker i dubbel bemärkelse”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]