Publicerat 27 april, 2021

Svenska Nyttobostäders styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder kallas till årsstämma torsdagen den 27 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 5,00 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 1,25 kronor per preferensaktie.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Joakim Alm, Jonas Bengtsson, Frida Holmberg, Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister. Omval föreslås av Emma Norburg som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram på 60 000 teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 2,82 miljoner preferensaktier till teckningskursen 100 kronor per preferensaktie. Den riktade emissionen sker för att finansiera köp av de färdigställda förvaltningsfastigheterna Fyrlotsen och Kronan.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]