Publicerat 25 februari, 2021

Svenska Nyttobostäder ökade förvaltningsresultatet, ’vi har gasen i botten’ – vd

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 29 miljoner kronor (14), en ökning med 107,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 24 miljoner kronor (19), en ökning med 26,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4 miljoner kronor (-1), en ökning mot föregående år.

Resultatet före skatt var 7 miljoner kronor (27).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner kronor (25).

Resultat per aktie hamnade på -0,2 kronor (-0,02).

Ingen utdelning föreslås (0). Utdelning till preferensaktieägare sker med fem kronor per år.

"Vi har gasen i botten och kommer inte att bromsa in eller ens släppa på den! 2021 är enligt plan ett år med färre tillträden vilket vi nyttjar till att vidareutveckla vår vinnande idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Vi blickar samtidigt mot 2022 då vi tillträder cirka 900 av de sedan tidigare förvärvade lägenheterna", skriver vd:n Tommy Johansson.

Svenska Nyttobostäder, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter2914107,1%
Driftöverskott241926,3%
Förvaltningsresultat4-1
Resultat före skatt727-74,1%
Nettoresultat-525
Resultat per aktie, kronor-0,2-0,02
Utdelning per aktie, kronor00

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]