Publicerat 25 maj, 2021

Svenska Nyttobostäder ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 28 miljoner kronor (19), en ökning med 47,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 24 miljoner kronor (7). Förvaltningsresultatet uppgick till 5 miljoner kronor (-8). Resultatet efter skatt blev 18 miljoner kronor (26) medan resultatet per aktie var 0,18 kronor (0,42). Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17 miljoner kronor (43).

"För vår del konstaterar jag att covid-19 inte har ändrat den sedan tidigare stora efterfrågan på hyresbostäder i Stockholmsområdet och vi har inte tagit del av några statliga stödpaket. Generellt upplevs marknaden för denna typ av fastigheter med yteffektiva och klimatsmarta lägenheter som fortsatt god och marknadsvärdet på bolagets förvaltningsfastigheter bedöms vara intakt även beaktat den inverkan som pandemin haft på samhället och ekonomi i stort", skriver vd Tommy Johansson. Han avslutar sitt vd-ord.
"Vi kan summera det första kvartalet med att det fortsatt går stabilt och enligt de planer vi satte upp inför marknadsnoteringen i höstas."

Svenska Nyttobostäder, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter281947,4%
Driftöverskott247242,9%
Förvaltningsresultat5-8
Nettoresultat1826-30,8%
Resultat per aktie, kronor0,180,42-57,1%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]