Publicerat 25 augusti, 2021

Svenska Nyttobostäder förbättrade förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna var också högre under perioden.

Hyresintäkterna steg till 31 miljoner kronor (21).

Driftnettot uppgick till 24 miljoner kronor (18).

Förvaltningsresultatet blev 5 miljoner kronor (3).

Resultatet efter skatt blev 23 miljoner kronor (10).

"Svenska Nyttobostäder fortsätter sin stabila utveckling och ökningarna beror på ett större fastighetsbestånd och förfinade marginaler. Under det tredje kvartalet växer portföljen ytterligare med tillträden i Kronan i Barkarby", säger vd Tommy Johansson.

Svenska Nyttobostäder, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter312147,6%
Driftöverskott241833,3%
Förvaltningsresultat5366,7%
Nettoresultat2310130,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]