Publicerat 15 september, 2021

Svenska Nyttobostäder emitterar obligationer för 400 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder har emitterat ett säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden. Volymen på obligationslånet uppgår till 400 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 250 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3 månader 3,375 procentenheter med förfall i september 2024. Emissionen blev kraftigt övertecknad och attraherade starkt intresse från såväl nordiska som internationella investerare. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv samt refinansiering av skuld.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]