[ Annons ]

Endast sex myndigheter i landet uppfyller grundläggande kriterier för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En ny undersökning från Handisam visar att myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet.
Publicerat 27 juni, 2012

Svenska myndigheter backar i sitt tillgänglighetsarbete

Endast sex myndigheter i landet uppfyller grundläggande kriterier för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En ny undersökning från Handisam visar att myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet.

Sedan tio år tillbaka har det funnits en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta och besöka en myndighet. Men trots det uppfyller mer än en tredjedel av alla myndigheterna de 13 kriterier som utgör de grundläggande kraven i förordning. Det rör sig bland annat om trappsteg, trösklar och tillgängliggöra utrustning.

[ Annons ]

Handisam har utfört en undersökning av tillgänglighetsarbetet på 275 myndigheter. Hela 94 myndigheter har till och med backat i det arbetet.

– Det finns exempel på myndigheter som tagit stora kliv framåt, men oroväckande många har låtit tillgänglighetsarbetet stannat av eller till och med backat, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

På Handisam säger man att framgångsfaktorerna för tillgänglighetsarbetet är att man på ledningsnivå beslutar att strukturera arbetet, till exempel genom att ta fram en handlingsplan.  Bland de undersökta myndigheterna saknar en av tre en handlingsplan.

– Arbetslösheten är hög bland personer med funktionsnedsättning och en viktig förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden är en god tillgänglighet i samhället. Här har staten ett stort ansvar att vara ett föredöme för andra, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]