Svenska handlare är pessimistiska inför framtidens försäljning. Foto: Shutterstock.
Publicerat 16 augusti, 2017

Svenska handlare ser dystert på framtiden

Handlarnas framtidstro har minskat efter sommarförsäljningen och många är oroade inför hösten. Det visar en undersökning från Svensk Handel.

Den dåliga sommarförsäljningen har drivit på handlarnas pessimism. För tredje månaden i rad minskar framtidstron hos svenska handlare, både sett till branschen i stort och sett till den egna butiken.

[ Annons ]

Samtidigt syns en ökad tro på antalet anställda i branschen och en något ökad tro på lönsamheten.

– Vi kan konstatera att handlarnas pessimism ökat under sommaren och det är oroande inför hösten. Handeln genomgår en stor omstöpning som till stora delar drivs av digitaliseringen. Många handlare ser sina affärsmodeller utmanas med pressad lönsamhet som följd, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel, i en kommentar.

Dagligvaruhandlarna har länge varit mer optimistiska än sällanköpsvaruhandlarna. Men i augustis Handelsbarometer minskade skillnaderna något. Framtidstron i sällanköpsvaruhandeln ökar, samtidigt som dagligvaruhandlarna blir något mer pessimistiska.

– Hösten innebär skol- och jobbstart för många och det ger ett uppsving för vissa delar av sällanköpshandeln. Det är en period som inte är lika rea-fokuserad, vilket är välbehövligt för handlarnas lönsamhet, säger Karin Johansson.

Läs hela undersökningen här.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]