Publicerat 13 april, 2021

Svenska Handelsfastigheter lägger bud på Tre Kronor Property värt 151 kronor per aktie

Svenska Handelsfastigheter lägger ett uppköpsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Tre Kronor Property på 151 kronor per aktie kontant. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi har följt Tre Kronor under lång tid och tycker att bolaget skapat en attraktiv portfölj av handelsfastigheter som passar väl in i vår långsiktiga strategi att förvalta, utveckla och skapa attraktiva handelsplatser. Ett förvärv av Tre Kronor skulle stärka vår position inom handelsfastigheter ytterligare", kommenterar Lennart Sten, vd på Svenska Handelsfastigheter.

Uppköpsbudet innebär en budpremie på 12,0 procent jämfört med stängningskursen på 134,80 kronor i går den 12 april. Budpremien är 12,7 procent räknat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen de senaste tio handelsdagarna före budet och 14,4 procent på den volymvägda genomsnittliga betalkursen de senaste 30 handelsdagarna före budet.

Erbjudandepriset överstiger Tre Kronors rapporterade eget kapital per aktie om 127,90 kronor per den 31 december 2020 med 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7 procent.

Svenska Handelsfastigheter har inhämtat ett åtagande att acceptera erbjudandet från Citifa, som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm, som åtagit sig att lämna in sammanlagt 982 644 aktier, vilket motsvarar 9,6 procent av kapitalet och rösterna i Tre Kronor. Åtagandet är villkorat av att konkurrerande bud inte lämnas med ett vederlag som överstiger vederlaget i erbjudandet med en viss angiven nivå.

Länsförsäkringar Fondförvaltning, som kontrollerar 7,9 procent, Danske Invest, som kontrollerar 1,8 procent och Carnegie Fonder som kontrollerar 1,2 procent av kapitalet och rösterna i Tre Kronor, har uttryckt sin avsikt att acceptera erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Svenska Handelsfastigheter har således sammanlagt erhållit stöd för erbjudandet från de tre största aktieägarna, som tillsammans med Carnegie Fonder representerar 20,5 procent av kapitalet och rösterna i Tre Kronor.

Budet är bland annat villkorat av accept från aktieägare motsvarande minst 90 procent av aktierna i Tre Kronor. En erbjudandehandling beräknas offentliggöras omkring den 16 april. Acceptperioden beräknas starta omkring den 19 april och avslutas omkring den 10 maj.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]