[ Annons ]

Nio av tio fastighetsägare spår fortsatt god lönsamhet under 2013. Men i Malmö påverkas läget av den svaga danska ekonomin. Det visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Publicerat 21 december, 2012

Svenska fastighetsägare ser positivt på framtiden

Nio av tio fastighetsägare spår fortsatt god lönsamhet under 2013. Men i Malmö påverkas läget av den svaga danska ekonomin. Det visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Den svenska ekonomin är sviktande. Men trots en vikande konjunktur ser svenska fastighetsägare positivt på framtiden. Nio av tio tror på fortsatt god eller ökande lönsamhet under 2013 visar Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

[ Annons ]

Under året som gått har vakansgraden varit stabil. Mest positiv har utvecklingen för kontors- och hyresbostadsfastigheter varit. Starkast är den i Stockholm och Göteborg men i Malmö ser läget inte lika positivt ut. Den svaga danska ekonomin påverkar prisutvecklingen och 30 procent av Malmös fastighetsägare uppger att priserna på kontorsfastigheter har fallit. I Stockholm är motsvarande andel fyra procent.

Barometern visar att 55 procent av fastighetsägarna spår att den svenska ekonomin försvagas ytterligare under 2013. I Malmö är den andelen 70 procent. Trots detta är förväntningarna på den egna branschen ljusa. Ca 80 procent räknar med stabila eller lägre vakanser. Återigen sticker Malmö ut. Där räknar 45 procent med ökande kontorsvakanser.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]