[ Annons ]

Den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa. Det anser 90 procent av Europas fastighetsinvesterare enligt en ny rapport från revisionsbolaget Ernest and Young som spår ett ökat antal affärer i Sverige under 2014.
Publicerat 15 januari, 2014

Svenska fastigheter fortsätter locka utländska investerare

Den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa. Det anser 90 procent av Europas fastighetsinvesterare enligt en ny rapport från revisionsbolaget Ernest and Young som spår ett ökat antal affärer i Sverige under 2014.

Svenska fastigheter står stadiga i ett svajigt Europa, visar Ernest and Youngs årliga studie ”Real Estate Assets Investment Trend Indicator” som baseras på en undersökning bland mer än 500 fastighetsinvesterare i 15 europeiska länder. Den svenska marknaden anses vara transparent och likvid, och hela 90 procent av de tillfrågade ser Sverige som en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar i jämförelse med övriga länder i Europa. En majoritet, 71 %, tror även att eurokrisen kan gynna den svenska fastighetsmarknaden under det kommande året.

[ Annons ]

En stor majoritet (81 %) av de tillfrågade förutser ett ökat antal fastighetsaffärer i år jämfört med föregående år samtidigt som värdet på en genomsnittlig fastighetsaffär bedöms öka. Hälften av deltagarna i undersökningen menar även att rädslan för ökat inflationstryck driver den svenska fastighetsmarknaden.

– Till skillnad från föregående års undersökning ser mindre än hälften av investerarna finansieringen som en utmaning. Vår syn är att de finansieringssvårigheter som funnits inte anses vara ett lika stort hinder för fastighetsinvesteringar som tidigare, delvis för att komplement till bankfinansiering nu finns etablerade på marknaden, säger Daniel Öberg, partner EY Real Estate.

Private Equity-aktörer och försäkringsbolag bedöms vara de mest aktiva aktörerna på marknaden under 2014.

Hållbarhetsaspekten vid fastighetsinvesteringar verkar få en allt större betydelse. Hela 95 % av de tillfrågade investerarna ser ”Green building standards” som ett viktigt investeringskriterium, vilket är en ökning gentemot förra året. Samtidigt tror nästan hälften (48 %) att den digitala utvecklingen kommer att påverka efterfrågan på handelslokaler negativt. Som en genomgående trend, bland alla undersökta länder, ses e-handeln som ett väsentligt hot mot handelsfastigheter i sämre lägen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]