[ Annons ]

Endast 14 procent av EU-hushållen har bytt eller omförhandlat sina elavtal. Sverige tillhör en av få positiva undantag där 34 procent av hushållen gjort ett aktivt val. Det visar en undersökning från EU-Kommissionen.
Publicerat 4 november, 2011

Svenska elkunder aktivast i EU

Endast 14 procent av EU-hushållen har bytt eller omförhandlat sina elavtal. Sverige tillhör en av få positiva undantag där 34 procent av hushållen gjort ett aktivt val. Det visar en undersökning från EU-Kommissionen.

Det är sjätte året i rad som EU-Kommissionen genomför sin stora undersökning av Europas konsumentmarknader. Resultatet visar att elmarknaden är den marknad som tillsammans med bränslemarknaden har försämrats mest jämfört med föregående undersökning, och intar en av bottenplaceringarna.

[ Annons ]

De frågor som konsumenter har fått svara på handlar om grad av förtroende för marknaden, nöjdhet, hur lätt är det att byta handlare (till exempel elhandlare) och att jämföra avtal, vilka problem och klagomål är vanligast, konsumentens valmöjligheter samt priser.

Redan föregående års undersökning visade att hushållen skulle kunna spara 13 miljarder Euro genom att byta elhandlare, men trots detta är det få som byter. Tillsynsmyndigheterna inom EU har därför fått i uppdrag av Kommissionen att ta fram riktlinjer för prisjämförelser och information om hur man byter elhandlare.

Genomsnittet visar att 14 procent av EU-hushållen har bytt eller omförhandlat sina elavtal. I Sverige är siffran betydligt högre, cirka 34 procent av hushållen har bytt eller omförhandlat sina elavtal. Sverige har också flera webbsidor där man kan jämföra priser mellan olika elhandlare, däribland Energimarknadsinspektionens elpriskollen.se.

EU-Kommissionens årliga undersökning är genomförd mellan mars och maj 2011 och bygger på 650 000 telefonintervjuer med konsumenter. De undersökta marknaderna täcker drygt 60 procent av hushållsbudgeten för en genomsnittsfamilj i EU.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]