Publicerat 24 september, 2018

Svenska bolag har storhandlat i Norden

Svenska fastighetsinvesterare har haft blickarna riktade mot våra grannländer i år.

Nya siffror från Pangea Property Partners visar på historiskt höga transaktionsvolymer med köp för 21 miljarder kronor i Finland, Danmark och Norge.

[ Annons ]

Det är i första hand Finland som lockat svenskarna med totalt 1,4 miljarder euro (cirka 15 miljarder kronor) i 18 köp. Störst var Cibus köp av två finska fonder med 767 miljoner euro i fastighetsinnehav. Men även rensat den affären var Finland störst.

– Intresset för Finland har ökat gradvis efter finanskrisen och det beror på flera olika faktorer: ett uppsving i ekonomin, attraktiva yielder, en affärskultur rätt lik vår och inte så stor konkurrens inom vissa segment. Det sistnämnda gäller inte minst samhällsfastigheter, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

Han påpekar att det även varit många svenska köp i andra delar av Europa samt i USA och bedömer att var tredje investerad krona hamnat utanför den svenska marknaden.

– Och det har skett under en tid då kronan dessutom är svag vilket är intressant. Man kan tolka det som att många bolag har gott om pengar, vill växa och samtidigt upplever att fastighetspriserna är höga på hemmaplan.

De 5 största affärerna 2018

1. Nya svenska bolaget Cibus köper de finska fastighetsfonderna Sirius för 767 miljoner euro. Till största delen handelsfastigheter.

2. Klövern tar över kontorskomplexet Codanhus av danska DADES. Köpeskilling 1,44 miljarder DKK.

3. Klövern köper kontorsfastigheter i Köpenhamn av Niam. Pris 735 miljoner DKK.

4. Castellum köper kontorsområde i Helsingfors av Skandia. Pris 81 miljoner euro.

5. Hemsö köper tre universitetsfastigheter i centrala Helsingfors. Pris 80 miljoner euro. Säljare Helsingfors Universitetsfastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]