Publicerat 24 september, 2020

Svensk proptechboom

Svensk proptech går starkt just nu. Flera svenska digitala tjänster har uppmärksammats internationellt, samtidigt som allt fler fastighetsägare inser nyttan och behovet av smarta lösningar.

Det krävdes en pandemi för att proptechboomen skulle komma. I kölvattnet av coronakrisen har allt fler fastighetsägare märkt av en större efterfrågan på smarta lösningar från sina hyresgäster.

Samtidigt har även bolagen bakom tjänsterna växlat upp, och Sverige har klivit fram som en kraft att räkna med internationellt. Och utvecklingen går fort. Blixtsnabbt, skulle man till och med kunna säga.

[ Annons ]

– Om jag tittar på de lösningar som vi pratade om i branschen 2016 och de som finns i dag så är skillnaden extrem. Det har hänt så otroligt mycket. Delvis beror det på att stora leverantörer börjar öppna upp sina system, i stället för att sälja licenskostnader på långa avtal. Det skedde mycket tack vare att allmännyttan och deras digitaliseringsråd började kräva öppna ekosystem och api:er i upphandlingarna, säger Roger Tofft på branschorganisationen Proptech Sweden.

Men vad är egentligen proptech, och vilken nytta kan en fastighetsägare ha av dessa tjänster? Enkelt uttryckt kan man säga att proptech, som kommer från engelskans property technologies (fastighetsteknologi), är en digital utveckling av en fastighetsägares affär. Man kan applicera proptech på alltifrån uthyrning och förvaltning till drift och visualisering. Det kan då se ut som följande exemplen.

FEM UPPMÄRKSAMMADE SVENSKA PROPTECHLÖSNINGAR

Ingrid Cloud

Bättre koll på hur byggnader påverkar och påverkas av vinden

Ingrid cloud simulerar vindförhållanden i stadsmiljö för att se hur byggnader påverkar och påverkas av vinden, med syfte att säkerställa en säker och komfortabel utomhusmiljö – en förutsättning för en god genomströmning av fotgängare, samt att utomhusserveringar och butiksgator ska bli framgångsrika.

Tjänsten underlättar vid exempelvis stadsplanering – när det gäller att skapa en inkluderande miljö, där även äldre, barn och personer med funktionsvariation ska kunna trivas.

Det hela sker med hjälp av algoritmer och super-datorer som med hjälp av en 3D-modell av den aktuella stadsdelen och statistisk vinddata från just det området förutspår hur vinden beter sig givet förutsättningarna, beroende på exempelvis vindens riktning och hastighet.

Vyer

All information om byggnaden på ett ställe

Svåråtkomlig och utspridd byggnadsinformation gör att förvaltningspersonal ofta lägger mer tid på att söka fram och verifiera olika uppgifter, än på själva förvaltningsarbetet.

Det Stockholmsbaserade proptech-bolaget Vyer hjälper fastighetsbolag att samla byggnadsinformation i en gemensam informationsmiljö där hela organisationen kan komma åt den. All byggnadsinformation lagras i digitala tvillingar, det vill säga sökbara digitala 3D-kartor av fastigheter.

Den visuella översikten gör det enkelt att lokalisera informationen och hålla den uppdaterad. Vyer ger fastighetsägare därmed möjligheten att bygga upp ett fastighetssystem med relevant och tillförlitlig byggnadsinformation som är omedelbart tillgänglig för alla som behöver den.

Telcred

Öppet passersystem skapar nya möjligheter

En stark trend inom passersystem är öppna system. Det ökar valfriheten för kunden och gör det möjligt att utöka och modernisera delar av passersystemet över tid. Öppna system är även lätta att integrera med andra it-system.

Flera fastighetsägare inom allmännyttan har även lagt in det som krav i sina upphandlingar, för att sätta press på tillverkare av stängda system, som gärna vill ha kvar hela kakan själva.

Telcred tillhandahåller en molntjänst för att hantera öppen hårdvara från bland andra Axis Communications och SimonsVoss, vilket gör det enklare att bygga på hårdvaran med nya mjukvarutjänster från tredjepartsutvecklare, och därmed öka livslängden på systemet.

Ochno

Tydlig bild av luft, temperatur, ljud och ljus

En intelligent anslutning via usb-c där systemet ser vad som kopplas in och läser av data och reglerar automatisk optimering av strömförbrukning, belysningsstyrning, sensordata och it-utnyttjande.

Ochno Operated kan användas i hela fastigheten – enskilda kontor och trapphus, samt offentliga rum, som exempelvis entréer och affärslokaler. Hyresgästen och fastighetsägaren får möjlighet att arbeta i en och samma plattform och infrastruktur för belysning, sensorer, arbetsplatser och mötesplatser.

Det ger överblick över hela fastigheten och enskilda arbetsplatsers alla parametrar, från ljus, temperatur och ljudnivå till beläggning och energiförbrukning, vilket gör det möjligt att optimera förbrukningen, samt anpassa luftkvalitet, temperatur, ljudnivå och ljusstyrka enligt önskemål.

Egain är i final i European Proptech Awards 2020 som första svenska bolaget någonsin.

Optimerar både energianvänding och förvaltning

Att ha kontroll över fastigheten och att öka driftnettot och värdet på din fastighet är viktigt för fastighetsägare, eftersom det ger såväl god översikt över fastigheten som andra fördelar och möjligheter.

Egain är ett SaaS-teknikföretag som utvecklar IoT-lösningar, mobilappar och ai-baserad mjukvara som visualiserar byggmöjligheter och optimerar energiförbrukningen vilket leder till lägre energiförbrukning, förbättrat miljöavtryck, optimerad boendekomfort samt en högre fastighetsvärdering.

Med 5 500 byggnader uppkopplade hjälper Egain till att optimera både energianvändning och förvaltning. Resultatet blir förbättrat driftnetto och höjt värde på din fastighet.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]