Publicerat 24 augusti, 2022

Svensk ekonomi fortsätter att stagnera under hösten – Swedbank Economic Outlook

Tillväxten i Sverige saktar in, inflationen är den högsta på 30 år och hushållen står inför en kostnadschock där styrräntorna från centralbanken inte väntas sjunka förrän 2024. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

"Så här långt har svensk tillväxt överraskat positivt. Men nu räknar vi med en tydlig inbromsning i spåren av den höga inflationen, snabbt stigande ränteutgifter och hushållens försämrade köpkraft. De höga energipriserna gör ont i hushållen", säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Prognosen för den svenska tillväxten 2023 har reviderats ner till 0,4 procent jämfört med den tidigare prognosen från april som låg på 2,3 procent. År 2024 beräknas den svenska tillväxten ligga på 1,5 procent. Den globala tillväxten förväntas ligga på 2,0 procent år 2023 och 3,4 procent år 2024.

"Vi räknar med att inflationstoppen nås under det fjärde kvartalet i år. Den kraftiga och nu breda uppgången i inflationen tvingar troligen Riksbanken att strama åt penningpolitiken betydligt i närtid", säger Mattias Persson.

Framöver tror Swedbank på att Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procent till 1,5 procent under mötet i september. I februari 2023 förväntas styrräntan ligga på 2,25 procent. Första sänkningarna från Riksbanken förväntas komma under våren 2024.

Vidare menar Swedbank att bostadspriserna kommer att fortsätta falla under andra delen av året. Totalt tror banken att bostadspriserna kommer falla cirka 15 procent från toppen i februari 2022 till botten under första delen av 2023.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]