[ Annons ]

Sveafastigheter och Mattila & Saxen Property Partners har tecknat avtal för 16 fastigheter i Finland. Säljare är Delta Motor Group och köpeskillingen uppgår till omkring 42 miljoner euro.
Publicerat 9 mars, 2011

Sveafastigheter köper 16 fastigheter i Finland

Sveafastigheter och Mattila & Saxen Property Partners har tecknat avtal för 16 fastigheter i Finland. Säljare är Delta Motor Group och köpeskillingen uppgår till omkring 42 miljoner euro.

[ Annons ]

Transaktionen omfattar fastigheter i bland annat Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Lahtis, Jyväskylä och Kuopio. Den sammanlagda uthyrbara arean uppgår till ca 53 000 kvadratmeter. Utöver detta ingår ungefär lika mycket outnyttjade byggrätter.

Samtliga fastigheter hyrs av Delta med långa hyresavtal. Deltas verksamhet i fastigheterna utgörs av försäljning av nya och begagnade bilar samt service.

Sveafastigheter Fund III är en opportunistisk fond med fokus på fastighetsinvesteringar i Norden och Baltikum, främst i Sverige och Finland. Fonden har kapitalförbindelser om totalt 317 miljoner euro. Mattila & Saxen Property Partners är ett finskt fastighetsbolag som specialiserat sig på att erbjuda lösningar för användare och hyresgäster i handelsfastigheter och är lokal partner till Sveafastigheter.

– Underhåll och förvaltning av fastigheter tillhör inte Deltas kärnkompetens. En professionell fastighetsägares medverkan kommer att innebära betydande tilläggsvärde för vår verksamhet, kommenterar Deltas ekonomichef Jari Onniselkä bakgrunden till transaktionen.

– Delta är en aktiv aktör som befinner sig i en fas av stark tillväxt. Med hjälp av vår affärsmodell som baserar sig på lokalt partnerskap kan vi snabbt reagera på och stödja förändringar i Deltas verksamhet. Det samarbete vi nu startat med Mattila & Saxen ger oss en möjlighet att på den finska marknaden vara en aktiv part som tjänar både användarnas och hyresgästernas behov, säger Patrick Gylling, partner och CIO på Sveafastigheter.

Juha Mattila som är partner på Mattila & Saxen konstaterar:

– Hyresgästernas behov i handelsfastigheter ligger som grund för vår affärsidé. Vi kommer att fungera i nära samarbete med Deltas operativa ledning för att försäkra oss om att fastigheterna erbjuder full nytta åt verksamheten.

Advium Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i affären. Juridisk rådgivare i affären är för säljarens del Advokatbyrå Castrén & Snellman och för köparens del Hannes Snellman Advokatbyrå.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]