[ Annons ]

Fastighetsföretagen är försiktiga med att anställa nyutbildade unga. När yrkeserfarenhet värderas högt rekryterar företagen från varandra i första hand. Det visar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds undersökning KUB 2014.
Publicerat 19 juni, 2014

Svårt för unga att komma in i fastighetsbranschen

Fastighetsföretagen är försiktiga med att anställa nyutbildade unga. När yrkeserfarenhet värderas högt rekryterar företagen från varandra i första hand. Det visar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds undersökning KUB 2014.

Vid rekryteringar förra året har företagen framför allt hämtat kompetens från andra fastighetsföretag. I snitt sker 65 procent av all rekrytering branschinternt. För fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare är andelen över 75 procent. För enbart fastighetschefer är andelen 90 procent. Det visar undersökningen från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som företräder fastighetsbranschen i kompetensfrågor.

[ Annons ]

Förutom branschintern rekrytering visar undersökningen KUB 2014 att branschen går mot att bli mer tekniskt avancerad vilket ställer ökande krav på medarbetarnas kompetens.

– Vi som arbetsgivarföreträdare vill nu att beslutsfattare tar sitt ansvar omgående då fastighetsbranschen är en stor aktör inom alla politiska områden. Det behövs fler och bättre utbildningar och fler utbildningsplatser på högskola och universitet, yrkeshögskola och gymnasium riktade direkt mot branschen.
Branschen i sin tur måste också bli bättre på att anställa unga, uppmanar representanterna för de tre största arbetsgivarorganisationerna inom fastighetsbranschen Mona Finnström, vd Fastigo, Peter Lindgren, avtalsansvarig Almega Fastighetsarbetsgivarna och Christer Johansson, avtalsansvarig för fastighet och ideella organisationer KFO.

De svarande företagen visar att det endast är 27 procent av rekryteringen som beror på pensionsavgång, den stora andelen är annan ersättningsrekrytering.

Undersökningen har en svarsfrekvens på 27 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]