Utbudet av ungdomsbostäder är för litet och störst är behoven i storstadsområdena. Det visar en ny rapport från organisationen NBO, Housing Nordic.
Publicerat 16 februari, 2015

Svårt för unga att få bostad i Finland

Utbudet av ungdomsbostäder är för litet och störst är behoven i storstadsområdena. Det visar en ny rapport från organisationen NBO, Housing Nordic.

De ungas ställning på den finska bostadsmarknaden har försvagats de senaste åren. Det visar en ny rapport från NBO, Housing Nordic – ett nordiskt kooperativ för allmännyttiga bostadsorganisationer.

[ Annons ]

Hyresnivåerna och konkurrensen om bostäder skapar problem och unga med invandrarbakgrund har betydligt svagare ställning än unga infödda finländare. Därför har det kommit förslag på att skapa tjänster som är inriktade på så kallade lågtröskelboenden för unga och att rådgivningen kring detta även ska möta det behov som finns hos unga med invandrarbakgrund.

Prognosen för påbörjade antal bostäder i Finland är i år 24 500, och för 2016 lika många till.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]