[ Annons ]

En ny undersökning som Fastighetsägarna Stockholm gjort visar att det blir svårare att engagera boende i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar. Det främsta skälet är att styrelseuppdraget upplevs som alltför tidskrävande.
Publicerat 11 april, 2011

Svårt att hitta styrelsemedlemmar till bostadsrättsföreningar

En ny undersökning som Fastighetsägarna Stockholm gjort visar att det blir svårare att engagera boende i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar. Det främsta skälet är att styrelseuppdraget upplevs som alltför tidskrävande.

Ett viktigt skäl till att medlemmarna i en bostadsrättsförening väljer att inte engagera sig i styrelsearbetet är att man ”bara vill bo”. Få vill ta ansvar för helheten, alltså huset som bostadsrättföreningen äger, trots att husets skick och förvaltning i sig påverkar värdet på den enskilda bostadsrätten.

[ Annons ]

– Det är en oroande utveckling om fler bostadsrättshavare upplever att det är svårt att kombinera arbetsliv och familjeliv med ett engagemang i bostadsrättsföreningens styrelse, säger Maria Livijn, näringspolitiskt ansvarig bostadsrättsföreningar på Fastighetsägarna Stockholm.

Undersökningen visar också att frågan om ersättning till styrelsen blivit allt viktigare. Majoriteten av bostadsrättsföreningarna säger att de ger någon form av ersättning till styrelsen. Arvodet kan vara allt från en fast ekonomisk ersättning, till mer symboliska ersättningar i form av exempelvis ett restaurangbesök. Ofta är dock även den ekonomiska ersättningen relativt liten.

–  Om de som engagerar sig i styrelsen får en rimlig ekonomisk ersättning tror vi att det blir lättare att rekrytera rätt kompetens till styrelsen, säger Maria Livijn, näringspolitiskt ansvarig BRF på Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]