[ Annons ]

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 2 procent och under juni har priserna i riket gått ner med 4 procent. Det framkommer i färsk statistik från Mäklarstatistik.
Publicerat 15 juli, 2011

Svårbedömd prisutveckling på bostadsrätter

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 2 procent och under juni har priserna i riket gått ner med 4 procent. Det framkommer i färsk statistik från Mäklarstatistik.

[ Annons ]

– Årets sex första månader får generellt betecknas som stabila för riket som helhet, men med regionala skillnader. Däremot ser vi en nedgång på bostadsrätter i juni. Baserat på en enskild sommarmånad är det för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser om detta beror på säsongmässiga variationer eller om det är fråga om en mer bestående prisjustering nedåt, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

– Jag vill understryka att det fortfarande görs bostadsaffärer, men det är generellt trögare och det tar längre tid. Sveriges ekonomi är fortsatt stark, dock har bostadsmarknaden påverkats av både räntehöjningar och bolånetak. Vidare kvarstår oron i vår omvärld både i Europa (Grekland, Italien) och USA. Vår bedömning är att bostadsmarknaden är fortsatt svårbedömd, avslutar Peeter Pütsep.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]