[ Annons ]

Svårare uppgifter får oss att fokusera bättre med bakgrundsbuller som prat och stim, visar en ny studie från Högskolan i Gävle.
Publicerat 13 maj, 2014

Svårare uppgifter får oss att fokusera i kontorslandskap

Svårare uppgifter får oss att fokusera bättre med bakgrundsbuller som prat och stim, visar en ny studie från Högskolan i Gävle.

I ett öppet kontorslandskap är de mest störande ljuden är medarbetare som rör sig i lokalen och samtal – när man hör vad som sägs.

[ Annons ]

Med störande ljud blir det svårt att koncentrera sig på arbetsuppgifterna. En ny studie från Högskolan i Gävle visar att man kan fokusera bättre med stim och prat i bakgrunden om arbetsuppgiften är lite svårare.
– Vi har genomfört experiment som visar att bakgrundstal gör att folk minns mindre när de läser en text jämfört med om de läser texten i tystnad – men bara om typsnittet är lättläst, inte om det är svårläst, säger Patrik Sörqvist, docent i miljöpsykologi, vid Högskolan i Gävle.

Studien visar att människor blir mindre distraherade av bakgrundsljud när det är svårt att läsa en uppgift, som till exempel när typsnittet gör det svårt att läsa.
– Det är till och med så att människor minns mer av den svårlästa texten när de läser den i bakgrundsbuller jämfört med när de läser den i ett lättläst typsnitt i bakgrundsbuller,  säger Patrik Sörqvist.

Samma gäller vid korrekturläsning. Resultaten antyder att om uppgifterna görs svårare är det ett sätt att motverka distraktion från bakgrundsljud, något som är vanligt i kontorslandskap och skolmiljöer.

Resultaten är publicerade i Journal of Applied Research in Memory and Cognition och är en del av Niklas Halins, doktorand i Miljöpsykologi, doktorsavhandling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]