[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 17 februari, 2021

Svalt intresse för att byta bostad

Någon större ökning av intresset att byta bostad märks inte hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Detta enligt en färsk enkätundersökning.

När Bostadsförmedlingen i Stockholm ställde frågan till sin kundpanel, 3 116 personer svarade, hur pandemin har påverkat inställningen till att byta bostad uppgav tre av fyra att de inte har ändrat sitt beteende.

De 14 procent som sade sig ha ett ökat intresse för att flytta var de främsta skälen att man vill skaffa en större bostad, närmast följt av en billigare bostad och därefter en bostad bättre anpassad till att arbeta hemifrån.

[ Annons ]

Men nästan lika många, tio procent, uppgav ett minskat intresse. Där handlar det framförallt om att det känns otryggt att flytta nu och att man känner en osäkerhet om sin framtida inkomst. Därefter anger man osäkerhet om både bostadsmarknaden och prisutvecklingen för ägt boende.

När det gäller intresseanmälningar hos Bostadsförmedlingen minskade aktiviteten, definierad som att göra minst fem intresseanmälningar under ett år, från 13 till 12 procent 2020. Det vanligaste svaret på varför man är mindre aktiv är att man inte har behov av en ny bostad just nu. Och bland de som kan antas ha ett behov, men som ändå avstår från att söka bostäder, anges uteblivna visningar och en generell osäkerhet kring att byta boende som skäl till den minskade aktiviteten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]