[ Annons ]

Fastighetsägarnas förhoppningar till att regeringen ska förbättra villkoren har minskat rejält de senaste tre åren. Det visar en undersökning om fastighetsföretagarklimatet i Göteborg Första regionen (GFR).
Publicerat 7 februari, 2013

Svagare tro på regeringen

Fastighetsägarnas förhoppningar till att regeringen ska förbättra villkoren har minskat rejält de senaste tre åren. Det visar en undersökning om fastighetsföretagarklimatet i Göteborg Första regionen (GFR).

När enkäten gjordes 2010 ansåg 28 procent av fastighetsägarna att regeringens politik var positiv för bolagets affärsverksamhet. Året efter sjönk det till 16 procent och för 2012 är nu antalet positiva nere på 8 procent.

[ Annons ]

Regeringens popularitet hos fastighetsägarna tycks alltså ha en halveringstid på ett år och fortsätter det på samma sätt är man nere på noll i år.
– Det är tydligt att fastighetsföretagarna har haft höga förhoppningar på att alliansregeringen ska genomföra stora förändringar framför allt i hyressättning och i plan- och byggfrågor. Nu har man lite tappat tron på att det blir några förändringar. Det är min tolkning av siffrorna, säger Rudolf Antoni, utredare och näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna GFR.

Undersökningen gjordes i november. Därefter har regeringen presenterat en del åtgärder, bland annat extra pengar till länsstyrelserna för att korta processerna.
– Det tar tid för förändringar att slå igenom och det är först när man ser dem konkret i vardagen man förändrar sin attityd, menar Rudolf Antoni.

Själv skulle han helst se att regeringen skyndsamt genomförde en skattereform för hyresrätten i enlighet med det förslag som Fastighetsägarna lämnat tillsammans med Hyresgästföreningen och Sabo.
För övrigt så upplever de tillfrågade fastighetsägarna förbättringar på de flesta områden, och ett positivt trendbrott som framgår i undersökningen är att konkurrensen mellan privata och kommunala bolag har blivit bättre. Den första januari 2011 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla fastighets­bolag, oavsett om de är privata eller kommunala, ska verka på samma villkor.

–?Man ser nu de kommunala fastighetsbolagen som jämbördiga konkurrenter på samma marknad och det är positivt. Allmännyttan är mer affärsmässiga och det slår igenom på attityderna, säger Rudolf Antoni.

Vi har sökt bostadsminister Stefan Attefall för en kommentar till undersökningen men han har avböjt medverkan.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]