Foto: Shutterstock.
Publicerat 3 september, 2018

Svag konkurrens inom bostadsbyggande

Konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den skulle kunna vara. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen. Samtidigt föreslår man tre huvudområden där potential till förbättring finns.

Kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin. Det de huvudsakliga faktorerna som enligt Konkurrensverkets rapport bidragit till den svaga konkurrensen inom bostadsbyggandet.

[ Annons ]

I rapporten konstateras att det kommit in fler aktörer på marknaden för bostadsbyggande de senaste fem åren, samtidigt som fler regeländringar har genomförts för att stärka konkurrensen och hålla tillbaka de höga svenska priserna på nyproducerade bostäder. Men några egentliga effekter på bostadspriserna har ännu inte noterats.

– Vi har sett att antalet aktörer har ökat, men vi har inte sett en motsvarande förbättring av konkurrensen. Här finns mer att göra, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket föreslår nu att tre områden studeras särskilt för att stärka konkurrensen:

• Kommunala särkrav vid byggande, alltså krav som avviker från det som vanligen gäller, kan driva upp kostnaderna. Konkurrensverket vill att det utreds hur sådana särkrav påverkar bostadsbyggandet och konkurrensen.

• Allmännyttiga bostadsföretag får ofta in ett fåtal anbud när de upphandlar bostadsbyggen. Konkurrensverket vill att det undersöks varför det är på detta sätt, och hur fler byggföretag kan bli intresserade att lämna anbud.

• Det saknas aktuella studier av konkurrensen på marknader för byggmaterial. Detta trots att byggmaterial står för en stor del av de totala byggkostnaderna. Konkurrensverket vill att det utreds hur bland annat snabba prisförändringar och olika nya krav påverkar marknaden.

– När kommuner ställer egna särkrav vid bostadsbyggande leder det till försämrad konkurrens och till att hålla uppe kostnaderna för byggande. Ska vi få en bättre konkurrens, som leder till att våra höga svenska byggkostnader kan närma sig andra jämförbara länder, krävs åtgärder som underlättar för företag att verka i hela landet, säger Rikard Jermsten.

Här kan du ta del av hela rapporten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]