[ Annons ]

Ljungfeldt Fastigheter är ett av de första bolag som tack vare det nya ramavtalet om bredbandstjänster kan erbjuda sina hyresgäster en förmånlig bredbandsanslutning.
Publicerat 1 oktober, 2014

Supersnabb uppkoppling tack vare ny avtalsmodell

Ljungfeldt Fastigheter är ett av de första bolag som tack vare det nya ramavtalet om bredbandstjänster kan erbjuda sina hyresgäster en förmånlig bredbandsanslutning.

I oktober börjar det nya bredbandsnätet installeras i en av bolagets fastigheter. Den första januari kan de hyresgäster som tackat ja surfa i 700 Mbit/s.

[ Annons ]

– Bakgrunden är att vi hade ett föråldrat tv-nät i fastigheten som behövde bytas ut. Då ville vi lyfta blicken lite och göra lite mer än att bara dra in ett nytt tv-nät, säger Ljungfeldt Fastigheters vd Niklas Ljungfeldt.

Men som många andra mindre fastighetsägare har bolaget svårt att finansiera ett öppet bredbandsnät. Sedan 2007 har fastighetsägare kunnat ta ut en hyreshöjning när de installerat ett ”öppet nät”, alltså ett bredbandsnät där hyresgästen själv väljer vilka tjänster man vill köpa. Men det visade sig att kommunikationsoperatörer sällan är särskilt intresserade av att etablera sig i ett litet hus, kundbasen är helt enkelt för liten.
– För fastighetsägare med mindre eller geografiskt spridda bestånd fungerade inte modellen, ekonomin gick inte ihop och där blev det inte några installationer över huvud taget. Det bästa blev det godas fiende, säger Per Forsling, utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm.

I den nya överenskommelsen mellan Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen har man tagit intryck av hur man gör i många bostadsrättsföreningar, där man ofta har en gruppanslutning till internet. Det nya avtalet innebär att alla hyresgäster hos privata fastighetsägare kan få en fiberanslutning på 700 Mbit/s för 225 kronor i månaden. Den som tackar nej behöver inte betala något.
– Där finns en viss risk eftersom jag som fastighetsägare betalar allas anslutning. Drygt 75 procent har tackat ja. Rent ekonomiskt blir det ingen fantastisk affär, men det går i alla fall runt, säger Niklas Ljungfeldt.

Men anslutningsgraden kommer succesivt att öka. När en ny hyresgäst flyttar in är bredbandsavgiften inbakad i hyran.

Tidigare har Fastighetsägarna, och så även Hyresgästföreningen, mer eller mindre hårdnackat varit emot kollektiv anslutning till bredband. Så det nya ramavtalet är på sätt och vis en omsvängning, delvis en anpassning till krassa marknadsvillkor.
– Men jag tycker att överenskommelsen också ska ses i skenet av att internetanslutningen är en viktig del av ett modernt boende, en snabb och stabil internetanslutning är en förutsättning för våra snabbt förändrade medievanor, säger Per Forsling.

Därför talar man också om ”kallvattenmodellen”, alltså att en snabb internetanslutning numera kan ses som lika självklart som att kallt vatten ingår i hyran.
– Vår grunduppfattning är att konkurrens mellan flera aktörer ger den bästa marknadsförutsättningen. Överenskommelsen från 2007 finns fortfarande kvar, den nya överenskommelsen är ett kompletterande alternativ, säger Per Forsling.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]