[ Annons ]

Likheterna mellan riksdagspartiernas bostadspolitik är många. Men det finns en fråga där skiljelinjen är glasklar. Allianspartierna säger tydligt nej till alla former av subventioner, medan samtliga rödgröna riksdagspartier föreslår någon form av investeringsstöd till hyresrättslägenheter. Illustration: Andreas Olofsson
Publicerat 25 augusti, 2014

Subventioner – där tycker blocken olika

Det är dags för partierna att visa varför just de har de bästa lösningarna för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd. Den politiska debatten är hård, men när det gäller bostadspolitik är skillnaderna inte stora.

Om beslutsfattarna värnar om väljarnas hjärtefrågor bör de börja i rätt ­ordning och prioritera bostäder, roten till en dynamisk arbetsmarknad och sund arbetslinje, skriver Hyresgäst­föreningens Ali Qadiri den 8 augusti i en krönika.

[ Annons ]

Från flera håll trycker man på att det behövs stora förändringar i bostadspolitiken. Och även om bostäder och bostadsbyggande har varit viktiga politiska frågor under många år har de kanske i år tydligare än någonsin seglat upp bredvid de klassiska valfrågorna som skola, vård och arbetsmarknad. Inte minst visar Alliansens vallöfte Sverige­bygget, där Moderaterna höjde målet från 100 000 till 150 000 bostäder fram till 2020, hur bostadsfrågan penetrerar övriga politikområden.

Men när Fastighetstidningen dyker ner i partiernas vallöften och bostadspolitik visar det sig att skillnaderna mellan blocken, tvärtemot vad de utåt kommunicerar, är förvånansvärt små.
– Partiföreträdarna håller sannolikt inte med, men jag tror att skillnaderna under kommande mandatperiod inte skulle bli så stora. Jag tycker att det finns en större samsyn än vad de försöker göra gällande i en valrörelse, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

Men det finns en fundamental skiljelinje mellan blockens politik, och den rör statliga subventioner till bostadsbyggande. Något som allianspartierna är helt emot, medan samtliga rödgröna partier vill införa någon form av statligt stöd. Socialdemokraternas förslag är att staten genom SBAB tillhandahåller kapital till nybyggnation och delar ut byggbonus till byggande av studentbostäder och små hyresrätter. Kommuner som håller en hög byggtakt, i förhållande till sin storlek, ska också få ta del av en tillväxtmiljard.
– Politiken måste ta ansvar igen och dela på risken i byggandet med de aktörer som finns på marknaden. Det har inte skett någonting på bostadsmarknaden de senaste åren. Den nuvarande regeringen litar på att marknaden ska lösa allt och tar inte sitt ansvar. Som jag ser det gör marknaden precis det den ska göra, investerar i det som är mest lönsamt, och därför måste politiken se till att det även investeras i andra boendeformer. Ett boende är en social rättighet, säger Veronica Palm, Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson.

En åsikt som bostadsminister Stefan Attefall absolut inte delar.
– Det är pengar som går ner i byggherrarnas fickor, och försenar och fördröjer bostadsbyggandet. Det finns betydligt bättre sätt att hantera skatte­betalarnas pengar.

Men utöver subventioner finns det inte många frågor som vitt skiljer sig mellan blocken. När det gäller till exempel Företagsskattekommitténs om­debatterade förslag om begränsningar av företagens ränteavdrag har det kritiserats hårt av både Stefan Attefall och Veronica Palm. Båda har uttryckt oro för de potentiella konsekvenser för­slaget kan ha för fastighetsbranschen.
– Företagsskattekommitténs förslag kan vara mycket problematiskt och innebära ett dråpslag mot bostadsproduktionen. Vi har tagit intryck av den kritiken och hela förslaget måste studeras ytterligare, säger Veronica Palm.

När vi frågar Martin Lindvall om vad han hoppas på inför kommande mandatperiod står slopandet av det omdiskuterade förslaget högt på hans lista.
– Vi hoppas att det inte är något som en regering väljer att gå vidare med. Alla partier efterlyser fler hyreslägenheter och ett riksdagsbeslut som följer kommitténs förslag måste mot den bakgrunden betecknas som ett praktfullt skott i foten. Men förslaget slår inte bara mot bostadsproduktionen. Effekterna för hela fastighetsbranschen skulle bli kännbara.

Martin Lindvall hoppas också att politiken fortsätter på inslagen väg för att undanröja byråkratiska hinder för bostadsproduktionen och trycker på för att göra kommuner mer effektiva. En förhoppning han delar med Stefan Attefall, som gärna får chansen att fortsätta reformeringsarbetet, med bland annat plan- och bygglagen (PBL).
– Det viktiga är att vi får till stånd långsiktiga spelregler som är mindre krångliga så att man som investerare kan och vågar satsa. Jag är nöjd med att vi under pågående mandatperiod på allvar gått från att snacka om krångliga processer och hinder i bostadsbyggandet till att förändra dem. Det krävs en mandatperiod till för att dra det här arbetet i hamn.

Även Veronica Palm vill fortsätta förenklingsarbetet, och för att göra det tror hon på långsiktiga block­överskridande åtgärder.
– Ett förändringsarbete vad gäller till exempel PBL skulle må bra av blocköverskridande överenskommelser för att lyckas långsiktigt.

Att bostadspolitiken behöver en helhetssyn som sträcker sig över blockgränsen är en åsikt som lyfts av flera aktörer i branschen. Något som, trots de få skillnaderna, verkar svårt när man lyssnar på den politiska debatten. När vi ställer frågan till Stefan Attefall får vi svaret:
– Ska vi ha blocköverskridande åtgärder måste båda sidor komma med idéer.

En annan viktig fråga för branschen som få politiker vågar ta i är hyressättningssystemet. Många fastighetsägare är besvikna (se sidorna 20–23) över den begränsade förändring hyresreformen från 2011 bidragit till.
– Mängden oberoende rapporter och experter som uppmanar till reformering av det svenska hyressättningssystemet växer för varje år. Men så länge de större partierna duckar för problemen förblir lösningarna avlägsna, säger Martin Lindvall.

Men trots det tror han att frågan kommer att komma upp under kommande mandatperiod.
– Verkligheten har en förmåga att påverka politiska beslut som inte ska underskattas.

Enligt den enkät som Fastighetstidningen genomfört med samtliga riksdagspartier ser det ut att finnas en liten öppning. C, FP och SD är redan idag öppna för att förändra dagens system, medan KD ställer sig något avvaktande.
– Jag tycker att  systemet ska få verka ett par år till innan det utvärderas. Men om jag talar som krist­demokrat så vill vi öppna upp för en friare hyressättning vad gäller nyproduktion, säger Stefan Attefall.

Men varför inte i det befintliga beståndet?
– I det befintliga beståndet måste man gå försiktigare fram. Vi måste ha respekt för människor som bor i sina hus. Hyresgäster måste få känna trygghet i sina hem och inte känna sig hotade.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fastighetsbranschen den 14 september kan sitta rätt still i båten, för helt och hållet kommer kursen inte att ändras. Och om bruksvärdessystemet är en fråga som något av blocken vågar ta tag i nästa mandatperiod, ja det återstår att se.

Läs riksdagspartiernas svar fråga för fråga i Fastighetstidningens enkät. (Klicka för större bild.)

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]