[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 28 mars, 2022

Subsidiaritetsfrågan avgjord

I veckan väntas riksdagen fatta beslut om att EU-kommissionens förslag om miniminivåer för energiprestanda inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

På onsdag fattas det officiella beslutet i riksdagen. Men frågan är i princip redan avgjord i civilutskottet. Utfallet blir att Sverige inte kommer att lämna ett så kallat motiverat yttrande till EU huruvida kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda strider mot subsidiaritetsprincipen.

Det handlar alltså om att EU bara ska vidta åtgärder om det är effektivare än om de enskilda länder agerar på egen hand. Om ett medlemsland, Sverige i detta fall, skulle mena att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, skulle det betyda att man då kan driva en linje att förslaget inte ska genomföras på EU-nivå alls – alltså istället för att godta grunderna i förslaget och mer arbeta för en anpassning till svenska förhållanden. Dessutom – om en tredjedel av de nationella parlamenten gör invändningar måste Europeiska kommissionen se över förslaget. Och i Finland har riksdagen kommit fram till att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen.

[ Annons ]

Voteringen på onsdag är dock i princip bara en rent formell handling. En majoritet i civilutskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

M, Sd och Kd reserverade sig dock och har lämnat ett motförslag.

Viktigt att komma ihåg är att frågan gäller inte förslagen i sig, utan var de ska fattas. I torsdags debatterades frågan i riksdagen.

Cecilie Tenfjord Toftby (M) var noga med att välkomna att EU tagit initiativ till att renoveringstakten ska öka. Dok menade hon att det förslag som kommissionen för fram på hur det ska går till är alltför långtgående för att ligga på EU-nivå.

– Vi anser att det behövs mål. Men beslutat bör ligga på nationell nivå. Europas länder har kommit olika långt när det gäller att energieffektivisera sina byggnader. Sverige ska vara stolt att vi ligger i framkant. Andra länder har en lång väg att gå innan de kommer dit vi är idag, sa Cecilie Tenfjord Toftby.

Leif Nysmed (S) försvarade civilutskottets ställningstagande. – Klimatet är en EU-relaterad fråga. Då krävs det gemensamma åtaganden. Och energi är ett område där EU och medlemsstaterna har delad kompetens, sa Leif Nysmed.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]