[ Annons ]

Publicerat 3 maj, 2011

Styrelsen behöver inte utföra allt det praktiska arbetet i föreningen

För en vecka sedan blev jag intervjuad av en reporter från TV4:s nyheter. Reportern frågade om jag höll med om att det blir svårare att locka de boende i en bostadsrättsförening till styrelsen? Mitt svar: Absolut! En nyligen genomförd webbundersökning med Fastighetsägarna Stockholms bostadsrättspanel visar att det också är precis vad ordföranden i våra bostadsrättsföreningar […]

För en vecka sedan blev jag intervjuad av en reporter från TV4:s nyheter. Reportern frågade om jag höll med om att det blir svårare att locka de boende i en bostadsrättsförening till styrelsen? Mitt svar: Absolut!

[ Annons ]

En nyligen genomförd webbundersökning med Fastighetsägarna Stockholms bostadsrättspanel visar att det också är precis vad ordföranden i våra bostadsrättsföreningar tycker.  Nästan 7 av 10 bostadsrättsföreningar anser att det är svårt att engagera de boende till styrelsen. Det låga intresset för styrelsearbetet beror enligt undersökningen framförallt på att styrelseuppdraget är tidskrävande. Och nog stämmer det att styrelsearbetet tar mycket tid!  Ibland kanske det tar allt för mycket tid. Jag tror att det är en olycklig utveckling om allt fler upplever att det är svårt att kombinera ett arbete och familjeliv med ett engagemang i bostadsrättsföreningens styrelse.

Det säger sig självt att problemet beror på att det saknas ett engagemang.”

Hur ser det ut i din bostadsrättsförening? Känner du igen det här problemet? Det kan vara en god idé för den nya styrelsen i föreningen att inleda det nya verksamhetsåret med att ta en rejäl diskussion om vilken uppgift som styrelsen bör ha. Och prata igenom hur ni bäst organiserar styrelsearbetet och verksamheten i föreningen. Jag får en känsla av att det som tar mest tid ofta är det operativa arbetet, mer än själva beslutsfattandet. Om det praktiska arbetet dessutom tar överhanden hamnar man lätt i en ond cirkel där styrelsearbetet tar mer och mer tid. Man ägnar till slut mer tid och energi åt att ”släcka kortsiktiga bränder”, och hinner inte riktigt med att ta fram bra beslutsunderlag, och att fatta välunderbyggda och långsiktiga beslut, eller för den delen ha den tid som behövs för att följa upp besluten under året.

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för förvaltningen och föreningen under verksamhetsåret. Men det betyder inte att det måste vara ni i styrelsen som måste utföra allt praktiskt arbete, som att projektleda ett kommande vindsbygge, att ta fram en underhållsplan, bokföringen och liknande arbetsuppgifter. Ett tips är att lägga ner lite tid på att hitta en riktigt bra förvaltare som passar er eller annat stöd som förenigen kan tänkas behöva. Kanske får ni mer tid över till annat som att följa upp att de sköter sitt jobb?

Det finns mycket mer intressant att berätta från webb­undersökningen. Jag ska därför göra ytterligare ett par nerslag i undersökningsresultatet.  Frågan är om det svala intresset för styrelseuppdraget bara beror på att många upplever att styrelsearbetet tar mycket tid? Nej, undersökningen visar att det finns fler förklaringar till problemet. En annan orsak som nämns är att engagemanget och intresset för styrelsearbetet i sig är lågt och att det är vanligt med bostadsrättshavare som bara har ett intresse av att bo men som inte vill engagera sig vare sig i föreningen eller i styrelsearbetet. I undersökningen ombeds webb­panelen att beskriva lite kort om utmaningarna och problemen med att engagera medlemmar till styrelsen i den egna föreningen. Det är särskilt ett svar som jag har lagt på minnet. En ordförande svarar så här: ”Vilken konstigt ställd fråga! Det säger sig självt att problemet beror på att det saknas ett engagemang”.  Det ligger mycket i det svaret. Men undersökningsresultatet visar att problemet också har att göra med hög arbetsbelastning, och att små föreningar har ett litet urval vilket försvårar när de ska tillsätta en styrelse. Eller att föreningar med små lägenheter ofta har en hög omsättning bland de boende, vilket kan ställa till problem när man ska bemanna styrelsen. Vi har sammanställt resultatet i en rapport för dig som vill ta del av hela resultatet från undersökningen som du hittar
på www.fastighetsagarna.se/stockholm . Skicka gärna ett mail till mig om du är medlem och vill vara med och tycka till i Fastighets­ägarna Stockholms bostadsrättspanel.

Maria Livijn, näringspolitiskt ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]