Bild på fasad. Illustration: Johan Isaksson
Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 16 november, 2017

Stuprörstänk riskerar att sänka byggtakten

Upp till 35 000 färre lägenheter kommer att byggas under en tioårsperiod. Den slutsatsen drar analysföretaget Evidens i en rapport där de granskat troliga effekter av nya lagar och regler som planerar att införas.

Det på många vis symptomatiskt att bostadsminister Peter Eriksson sagt sig vilja skrota paketeringsutredningens förslag. Samtidigt jobbar Finansdepartementet vidare på förslaget för en tuffare beskattningsmodell vid fastighetsförsäljningar.

[ Annons ]

Ett stuprörstänk som präglar en stor del av dagens bostads- och byggpolitik, menar Ted Lindqvist, fastighetsekonom och vd på Evidens,

På uppdrag av Fastighetsägarna har Evidens granskat möjliga effekter av era nya utredningar och EU-direktiv. Ted Lindqvist menar att utbrutna var för sig skulle konsekvenserna av de olika förslagen vara hanterliga.

– Men problemet är att när man blandar ihop allt så får man en oerhört giftig cocktail, säger Ted Lindqvist.

Inte bara adderas negativa effekterna till varandra, utan högst sannolikt kan de komma att förstärka varandra, menar Ted Lindqvist.

Han är inte den förste från fastighetsbranschen att varna för denna stuprörsproblematik. Alltså att intentionerna att upprätthålla byggandet på goda nivåer försvinner på grund av vad som borde vara underordnade politiska mål.

Jon Pierre, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har forskat om de politiska institutionernas förändrade roll. Han menar att det sannolikt kan ligga en del i farhågorna.

– Det är problematiskt eftersom många av de utmaningar inom exempelvis migrations-, miljö- och bostadspolitik som vi står inför inte är kompatibla med ett sektorstänk.

Så slår förslagen mot fastighetsinvesteringar

 

I rapporten ”Käppar i hjulet” har analysföretaget Evidens undersökt möjliga effekter av era nya utredningar och EU-direktiv som direkt eller indirekt påverkar fastighetsföretagens investeringar i nybyggda bostäder. Här är de tre saker som enligt rapporten väntas få störst negativa effekter på fastighetsinvesteringarna:

 

Ränteavdragsbegränsningar.

Beskaffningen av kapitalintensiva branscher blir högre om restriktioner för ränteavdrag införs. Finansdepartementet förslag utgör en skärpning i förhållande till EU-direktivet. SABO har utifrån data från över 100 bolag gjort beräkningar på ränteavdragsbegränsningarnas effekter. Vid en ränta på runt fyra procent och e byggande om cirka 10 000 nya bostäder per år ökar kostnaderna med runt en halv miljard kronor.

 

Nya Baselregler.

Det är ännu oklart hur det internationella regleringsarbetet och förhandlingarna om nya och högre kapitalkrav på banker, de så kallade Basel IV-reglerna, kommer a utformas. Men de kan leda till att utlåningen till fastighetssektorn påverkas negativt. Investeringar som precis klarar dagens beslutskriterier kan bli olönsamma.

 

Stopp för paketeringar.

Genomförs paketeringsutredningens förslag om höjd ska vid fastighetsförsäljningar skulle det driva upp kostnaden för markförvärv. Det har talats om undantag för transaktioner i bostadssektorn, men det är en tekniskt svår lösning.

35 000 färre lägenheter under en tioårsperiod. Så stor kan effekten bli enligt analysföretaget Evidens.

Han berättar att det gjorts era försök att råda bot på stuprörsproblematiken. Som när Göran Persson efter riksdagsvalet 1998 meddelade att kommunikations-, arbetsmarknads-, närings- och handelsdepartementet skulle ersättas av ett gemensamt näringsdepartement.

– Man trodde att man på det?sättet skulle förbättra samordningen. Jag har inte sett någon ordentlig studie av detta. Men det gick tydligt att se hur arbetsmarknadsgänget satt på sitt håll, inrikesgänget på ett annat.

Alliansregeringen tillsatte en internutredning för att stärka samordningen mellan departementen. Det ledde till vissa framsteg, men som också har en prislapp.

– Jag studerade hur en proposition vuxit fram. Den version som till slut gick vidare till riksdagen var version 56, konstaterar Jon Pierre lakoniskt.

Här finns också ett demokratiproblem då det blir svårt att veta vem som egentligen ska ställas till svars när exempelvis välbehövliga lägenheter inte byggts.

Skulle vi få en ny alliansregering nästa år så är Mats Green, nytillträdd bostadspolitisk talesperson

För Moderaterna, favorittippad som ny bostadsminister. Han ser trots allt positivt på möjligheterna att kunna prioritera bostadspolitiken.

– Det finns nu mera en insikt om att bostadskrisen spiller över på alla samhällsområden. Och jag delar helt slutsatserna i Evidens rapport. Detta är det sista vi behöver nu, ett dråpslag mot bostadsproduktionen som inte gynnar någon. Därför hade det hade varit klädsamt om både regeringen och Hyresgästföreningen, som säger sig vilja slå vakt om hyresrätten, hade problematiserat mer kring detta.

Nuvarande bostadsminister Peter Eriksson låter via sin pressekreterare hälsa att han avstår från att kommentera resultaten i Evidens rapport.

Bild på byggarbetsplats i grotta med byggarbetare

Stillhet för trygghet

Tunnelarbetarna i Vinsta i Stock-holm var några av alla de byggnadsarbetare som genomförde en femton minuter lång ”Stand down” i början av oktober. Manifestationen genomfördes för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljö­frågor i branschen. Med en tyst minut hedrades kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor i samband med arbete.

Stand down är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik & Designföretagen samt Samverkan för noll olyckor i byggbranschen (Håll nollan).

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]