Foto: Adept/Mandaworks
Publicerat 5 februari, 2019

Studenter till havs

Snart kan Stockholms studenter gå till sjöss. I alla fall en liten bit. I Ropsten kommer studentboenden flyta på vattnet.

Det är i det stora stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdstaden som stadens tjänstemän planerar för studentboende på vatten.

[ Annons ]

– Det är väldigt ovanligt att man markanvisar något annanstans än på land, säger Staffan Lorenz på Stockholms Stads Exploateringskontor. Anledningen till att staden just här är ett lämpligt ställe för flytande bostäder är att projektet i stort omfattar en konstgjord ö i Lilla Värtan.

Nästa vecka ska politikerna i Exploateringsnämnden fatta beslut om markanvisningen som omfattar ungefär 40 studentlägenheter. Det är företaget Studieflyt AB som föreslås tilldelas markanvisningen. Studieflyt delägs av ByggVesta AB och AquaVilla Produktion AB. Tanken är att bygga själva boendena i Västervik och därefter bogsera dem upp till Stockholm.

De nya studentlägenheterna ingår etappen Kolkajen som omfattar planarbete för området alldeles norr om Ropstens tunnelbanestation.
– Vi tycket platsen är bra eftersom vi vill ha mindre volymer närmast vattnet. De mindre husen som kommer inrymma studentboendet behöver inte samma påldäck som övrig bebyggelse.
Är det några speciella tekniska svårigheter förknippade med att planlägga flytande bostäder?
– Man behöver räkna på hur både våg- och vindkrafter kommer påverka.
Är det någon risk att de boende kommer bli sjösjuka?
– Nej. Det man behöver ta hänsyn till är exempelvis hur hög- och lågvatten påverkar inkoppling av tekniska system som vatten och avlopp. De måste vara flexibla. Men på den detaljnivån är vi ännu inte.

Etappen Kolkajen omfattar totalt ungefär 1500 bostäder. Byggstart är beräknad till 2021 och 2028 beräknas hela delprojektet stå klart. När Norra Djurgårdsstaden är färdig kommer den innehålla 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]