Publicerat 26 augusti, 2021

Studentbostäder ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Studentbostäder redovisar ett ökat förvaltningsresultat och stärkt resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 43,1 miljoner kronor (33,7), en ökning med 27,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 34,7 miljoner kronor (12,7), en ökning med 173,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 10,7 miljoner kronor (2,7).

Resultatet före skatt var 142,1 miljoner kronor (3,0). Resultatet påverkades positivt av värdeförändringar av förvaltningsfastigheter på 131,5 miljoner kronor, medan värdeförändringar av derivat hade en negativ påverkan på 0,1 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 91,7 miljoner kronor (0,3).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 9,9 kronor.

Studentbostäder har upplevt en minskad vakansgrad då studenterna börjat återvända till sina studentlägenheter och utflyttningstrenden brutits.

"För SBS har det andra kvartalet inneburit fortsatt stark tillväxt med flera nyetableringar och förvärv. Situationen med Coronapandemin har förbättrats och för våra studenter ser det ut som att undervisningen på distans nu gradvis kan avta. När studenterna börjat återvända till sina studentlägenheter har utflyttningstrenden brutits och vår vakansgrad minskat markant", uppger Studentbostäders vd Rebecka Eidenert i rapporten.

Studentbostäder, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter43,133,727,9%
Driftöverskott34,712,7173,2%
Förvaltningsresultat10,72,7296,3%
Resultat före skatt142,13,0
Nettoresultat91,70,3
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor9,9

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]