Publicerat 13 januari, 2021

Studentbostäder kallar till extra bolagsstämma den 12 februari

Aktieägarna i fastighetsbolaget Studentbostäder kallas till extra bolagsstämma den 12 februari. Stämman genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro.

Bolaget kallade den 9 december i fjol till extra bolagstämma som var planerad att hållas den 13 januari. Studentbostäder meddelade igår att styrelsen beslutat att ställa in den extra bolagsstämman den 13 januari och samtidigt kalla till en ny bolagsstämma den 12 februari, med likalydande förslag till beslut.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att styrelsens säte ska vara i Uppsala kommun. B- och C-preferensaktier föreslås utgå och bolaget har därefter enbart stamaktier. Antalet aktier ska vara lägst 144 miljoner och högst 576 miljoner aktier, efter omvänd split.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman att beslutar om en sammanläggning av samtliga aktier i bolaget varigenom 100 aktier sammanläggs till en aktie.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]