Publicerat 12 mars, 2021

Studentbostäder i Sveriges avveckling av tillfälliga studentbostäder i Lund fortsätter planenligt

Fastighetsbolaget Studentbostäder har tecknat avtal för avveckling av tillfälliga studentbostäder i Lund och fortsätter arbetet enligt handlingsplanen som upprättades i samband med samgåendet med Prime Living. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studentbostäder i Sverige har i tät dialog med markägaren Akademiska Hus upprättat en tidplan för nedmonteringen av modulerna och för återställning av marken. Detta arbete beräknas vara klart innan sommaren 2021.

- Vi är fullt fokuserade på Studentbostäder i Sveriges framtida tillväxt. Vår handlingsplan som upprättades vid samgåendet med Prime Living arbetar vi nu mot att fullfölja i hög fart. Genom dessa förändringar arbetar vi fortsatt vidare mot målet att bli Nordens ledande studentbostadsaktör, kommenterar Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]