Publicerat 9 december, 2020

Studentbostäder i Sverige/Prime Living ska växa med 20 procent per år

Studentbostäder i Sverige, under namnändring från Prime Living, offentliggör i ett pressmeddelande nya finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy.

Under de finansiella målen siktar bolaget på följande;
- Generera tillväxt i förvaltningsresultat per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år.
- Generera tillväxt i substansvärde per aktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 20 procent per år.
- Räntetäckningsgrad över tid om minst 2,0 gånger.
- Belåningsgrad om maximalt 70 procent av marknadsvärdet av koncernens förvaltningsfastigheter.
- Soliditet om minst 25 procent.

De operationella målen omfattar en produktionsstart i genomsnitt på 700 - 1 000 bostäder per år över en femårsperiod och att man vid utgången av 2025 ska förvalta minst 10 000 studentbostäder.

Vad gäller utdelningspolicyn siktar bolaget på att långsiktigt kunna dela ut upp till 50 procent av förvaltningsresultatet. Under de närmaste åren ska tillväxt prioriteras vilket betyder att utdelningen kan bli låg eller hela utebli, skriver bolaget.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]