Publicerat 17 december, 2020

Studentbostäder har genomfört riktad nyemission av C-preferensaktier på 250 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Studentbostäder har genomfört en riktad nyemission av 2,78 miljarder C-preferensaktier till teckningskursen 9 öre per aktie, vilket tillför bolaget 250 miljoner kronor brutto. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget aviserade efter stängningen igår att de planerade genomföra en riktad nyemission på 200 miljoner kronor med utökningsmöjlighet på 50 miljoner kronor. C-preferensaktie stängde på 7,54 öre igår.

Ett antal nordiska och internationella institutionella investerare samt befintliga ägare, däribland SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten, deltog i den riktade nyemissionen.

- Det är mycket glädjande att vi så snart efter samgåendet kan genomföra en nyemission om cirka 250 miljoner kronor och med ett starkt stöd från både befintliga och nya aktieägare. Jag ser fram emot att växa Studentbostäder i Sverige till en ledande nordisk aktör inom studentbostäder, kommenterar vd Rebecka Eidenert.

Bolaget avser använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att slutföra pågående projekt, förädla existerande fastighetsbestånd, återbetala kortfristig bryggfinansiering, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade studentbostäder.

Studentbostäder har därefter 17,22 miljarder aktier utestående, där den allra största delen består av 17,17 miljarder C-preferensaktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]