Publicerat 13 augusti, 2021

Studentbostäder gör riktad emission i samband med förvärv av fastighet i Jönköping

Fastighetsbolaget Studentbostäder i Norden tillträder idag förvärvet av en fastighet i Jönköping med ett underliggande fastighetsvärde om 423 miljoner kronor som offentliggjorde den 16 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företaget har som ett led i detta fattat beslut om en riktad nyemission av 7 miljoner aktier där säljaren av fastigheten har tecknat samtliga aktier.

Köpeskillingen för förvärvet erläggs delvis genom kontant betalning och resterande del finansieras genom nyemission av 7 miljoner aktier till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 66 miljoner kronor.

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]