Publicerat 26 oktober, 2020

Studentbostäder går samman med Prime Living och genomför nyemission

Fastighetsbolaget Amastens innehavsbolaget Studentbostäder i Sverige går samman med Prime Living som handlas på First North. Det framgår av ett pressmeddeande.

Aktieägarna i Studentbostäder i Sverige har ingått avtal med Prime Living om ett samgående genom vilket aktieägarna i Studentbostäder tillsammans kommer att äga två tredjedelar av det sammanslagna bolaget. Genom samgåendet blir SBB, Fastator, Phoenix Insurance Group och Amasten det sammanslagna bolagets största aktieägare. Amastens ägarandel kommer efter sammanslagningen att uppgå till12,8 procent.

Det sammanslagna bolaget föreslås byta namn till Studentbostäder i Sverige och styrelsen för det sammanslagna bolaget föreslås utgöras av styrelseordförande Björn Rosengren och styrelseledamöterna Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson.

Vidare har de större aktieägarna i Studentbostäder åtagit sig att garantera totalt 150 miljoner kronor i en nyemission som genomförs efter att samgåendet slutförts. Genom en sådan nyemission möjliggörs för det sammanslagna bolaget att slutföra pågående projekt, vidta åtgärder för ökad uthyrning, genomföra förvärv och påbörja produktion av planerade studentlägenheter i Spånga.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]