[ Annons ]

Representanter från White Arkitekter och Uppsala kommuns blivande utvecklingsbolag.
Publicerat 20 november, 2023

Strukturplan på gång för kvarteren runt Uppsala S

White Arkitekter ska ta fram strukturplan och visioner för utveckling av de centrala kvarteren runt den nya järnvägsstationen söder om Uppsala.

År 2050 beräknas antalet invånare i Uppsala vara 330 000. I linje med denna tillväxt planeras ett utvecklingsprojekt i södra Uppsala som bland annat kommer innebära en ny spårväg och en ny järnvägsstation. Runt den nya stationen byggs ett centrum med arbetsplatser, samhällsservice, handel och bostäder.

Området, som omfattar 300 000 kvadratmeter, blir centrum för en blandstad med 10 000–20 000 nya bostäder och 25 000 nya arbetsplatser. 

[ Annons ]

– Stadsnoden kring den nya järnvägsstationen i södra Uppsala är ett spännande och utmanande projekt. Platsen är ett A-läge för kommersiell utveckling och förvaltning med stor potential att attrahera nya etableringar. För arkitektuppdraget för utvecklingsbolaget hade vi flera mycket kompetenta och intressanta anbud att utvärdera och det som slutligen avgjorde var Whites vision och organisation. Min bedömning är att de kommer att tillföra projektet ett högt mervärde, säger Tobias Fröberg, projektansvarig för utvecklingsbolaget Uppsala kommun.

Målet är att skapa ett centrum som erbjuder både kulturellt och kommersiellt utbud och skapa en stadsmiljö där människor möts under såväl dagen som på kvällstid. I bottenvåningarna planeras verksamheter som bidrar till ett levande centrum, samtidigt som grönska och närhet till naturen gynnar såväl människor som den biologiska mångfalden.

Det nya centrumet går även i linje med Uppsalas mål om att vara klimatpositivt 2050.

– Vi känner en stor entusiasm över att få förtroendet att vara en del av detta spännande utvecklingsprojekt. In i arbetet tar vi med oss vår långa och gedigna erfarenhet av hållbar stadsutveckling och utgår med ödmjukhet från målet att skapa ett centrum som är inkluderande, levande och grönt. Med de höga hållbarhetsambitioner som löper som en röd tråd kan centrumet bli en mycket värdefull utveckling i ett växande Uppsala, säger Raimo Joss och Anders Tväråna, White Arkitekter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]